13 เมืองที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีต ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

เรื่องราวประวัติศาสตร์ต่อไปนี้เป็นการจัดอันดับเมืองประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก ซึ่งการจัดอันดับจากเว็บไซต์ businessinsider.com ถูกอ้างอิงจากข้อมูลของนักประวัติศาสตร์ 3 ท่าน ได้แก่ Tertius Chandler, Gerald Fox และ George Modelski และเป็นที่น่าภูมิใจคือเมืองกรุงศรีอยุธยาของไทยติดอันดับด้วย

ทั้งนี้การตัดสินนั้นใช้เกณฑ์เมืองยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคสมัยที่นำมนุษย์เข้าสู่อีกยุคหนึ่ง ทั้งด้านวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมการค้า กสิกรรม ขนาดของป้อมปราการ การแจกจ่ายอาหาร ภัยพิบัติต่างๆ

บางแห่งถูกเมืองอื่นๆ แซงหน้าในด้านความใหญ่โตและจำนวนประชากร ขณะที่บางเมืองสิ้นสุดลงเพราะถูกทำลาย และนี่คือ 13 เมืองที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีต ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

#1 กรุงศรีอยุธยา

เป็นเมืองหลวงอาณาจักรสยามโบราณอยู่กว่า 400 ปี แต่ขึ้นนำหน้าทุกเมืองในโลกในปี ค.ศ.1700 มีประชากร 1,000,0000 คน เป็นศูนย์กลางการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าจากสารพัดทิศ รวมทั้งชาวยุโรปด้วย แต่อยุธยาก็สิ้นสุดลงเป็นเถ้าถ่านด้วยน้ำมือของกองทัพพม่า

#2 ปักกิ่ง

โดดเด่นมาตั้งแต่ ค.ศ.1500 มีประชากร 1,00,000 คน ใหญ่โตที่สุดในยุค แต่แพ้ภัยตัวเองเพราะไม่สามารถเลี้ยงดูประชากรที่มากมายได้

#3 ไคเฟิง

เป็นเมืองใหญ่มากใน ค.ศ.1200 ประชากร มี 1,000,000 คน ตัวเมืองป้องกันแน่นหนาด้วยกำแพงถึง 3 ชั้น

#4 แบกแดด

ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในปี ค.ศ.900 มีประชากร 900,000 คน ได้ชื่อเป็นศูนย์กลางของยุคทองแห่งศาสนาอิสลาม

#5 คอนสแตนนิโนเปิล

เจริญสุดขีดในปี ค.ศ.600 มีประชากร 600,000 คน เป็นศูนย์กลางการค้าขาย อาณาจักรกว้างใหญ่ไพศาล

#6 กรุงโรม

ยิ่งใหญ่ที่สุดในปี ค.ศ.200 ประชากร 1,200,000 คน เลี้ยงดูชาวเมืองด้วยอาหารจากยุโรป และรอบๆ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

#7 คาร์เถจ

รุ่งเรืองโดดเด่นในปี 300 ก่อนคริสตกาล มีประชากร 100,000 คน ได้ชื่อเป็นเมืองยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ก่อนที่จะถูกกองทัพโรมันที่เหนือกว่าเข้าโจมตี และเผาจนวายวอด และทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อ 146 ปีก่อนคริสตกาล

#8 บาบีลอน

ศูนย์กลางความร่ำรวยแห่งยุคสมัย รุ่งเรืองสุดๆ ในช่วง 700 ก่อนคริสตกาล มีประชากร 100,000 คน

#9 หยินซู

เติบโตจากหมู่บ้านเล็กๆ ในอาณาจักรจีนโบราณ รุ่งเรืองในช่วง 1300 ก่อนคริสกาล มีประชากรราวๆ 120,000 คน เป็นแหล่งที่ค้นพบจารึกบนกระดูกสัตว์ที่เรียกว่า ออราเคิลโบน (Oracle Bone) จำนวนมาก เขียนด้วยอักษรจีนโบราณ เมืองทรุดโทรมลงและถูกทอดทิ้งในสมัยราชวงศ์โจว มีประชากร 120,000 คน

#10 อูร์

เป็นเมืองท่าสำคัญในอ่าวเปอร์เซียในยุคค้าขายกับทั่วโลก ราว 500 ก่อนคริสตกาล ถูกทิ้งร้างไว้เพราะเกิดภัยแล้ง ต่อมา ขุดค้นในทศวรรษ 1850 พบซากมนุษย์จำนวนมาก จึงเรียกกันว่า เป็นเมืองแห่งคนตาย (City of the Dead) หรือนีโครโพลิส (Necropolis) มีประชากร 100,000 คน

#11 มาริ

เมืองหลวงแคว้นเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia) ล่มสลายลงใน 1759 ก่อนคริสตกาล มีการค้นพบจารึกภาษาสุเมเรียน 25,000 ชิ้น ในค.ศ.1930 ส่วนใหญ่เป็นบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเมือง และเศรษฐกิจ มีประชากร 50,000 คน

#12 อูรุค

เป็นเมืองหลวงของแคว้นกิลกาเมช (Gilgamesh) ตั้งอยู่อยู่ใกล้แม่น้ำยูเฟรติส (Euphrates River) เป็นศูนย์กลางการเกษตร และการค้า มีประชากร 4,000 คน

#13 เจริโค

เมืองแห่งต้นปาล์ม ตั้งอยู่ระหว่างทะเลแดงกับภูเขานีโบ (Mt Nebo) เป็นโอเอซิสใหญ่ที่สุด มีประชากร 2,000 คน

เครดิต businessinsider.com