คอนเซ็ปต์นิคมอวกาศจาก NASA บ้านหลังใหม่ของมวลมนุษยชาติ

เมื่อปี 1970 องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) ได้ทำการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการสร้างนิคมอวกาศ (Space Colony) โดยได้สร้างภาพคอนเซ็ปต์ขึ้นมาด้วยกันสามแบบ คือ ทรงโดนัท ทรงกลม และทรงกระบอก โดยนิคมอวกาศแต่ละแบบนั้นจะมีระบบต่างๆ ที่ช่วยปรับสภาพให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ เช่น ระบบชั้นบรรยากาศเทียม ระบบสร้างแรงโน้มถ่วงเทียม และนิคมจะต้องมีการหมุนรอบตัวเองเพื่อสร้างแรงโน้มถ่วงได้ด้วยการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ อีกทั้งยังต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำบริสุทธิ์เพื่อให้มนุษย์สามารถดื่มได้ สภาพอากาศจำลอง ซึ่งจะช่วยให้มนุษย์สามารถใช้ชีวิตในนิคมอวกาศได้ถาวร และนี่คือภาพคอนเซ็ปต์นิคมอวกาศจาก NASA บ้านหลังใหม่ของมวลมนุษยชาติ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

#1 นิคมอวกาศทรงโดนัท (Toroidal Colonies)

รองรับประชากร 10,000 คน

บรรยากาศภายใน

บรรยากาศส่วนที่เป็นสถานที่พักผ่อน

การก่อสร้าง

#2 นิคมอวกาศทรงกลม Bernal Bernal Spheres

มีลักษณะเป็นแท่งยาวแต่บริเวณที่อยู่อาศัยนั้นจะเป็นทรงกลม สำหรับประชากร 10,000 คน

บรรยากาศภายใน

แปลงเกษตรสำหรับปลูกพืชเพื่อใช้เป็นอาหาร

การก่อสร้าง

#3 นิคมอวกาศทรงกระบอก Cylindrical Colonies

เป็นนิคมขนาดใหญ่ สำหรับประชากร 1,000,000 คน

รอบๆ นิคมติดตั้งแท่นรับพลังงานจากดวงอาทิตย์

บรรยากาศภายใน

พื้นที่กว้างใหญ่มหาศาล

ระบบสภาพอากาศจำลอง

อาร์เธอร์ ซี. คลาร์ก นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ นั้นจะต้องพบกับ 3 ช่วงนี้จึงจะสำเร็จเป็นจริงได้ อย่างเช่นมันเป็นไปไม่ได้หรอก, มันอาจจะเป็นไปได้ แต่เสียแรงทำไปก็ไม่คุ้มหรอก, บอกแล้วว่ามันต้องเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยม

ปัจจุบันโปรเจ็คนี้ไม่ได้ถูกริเริ่มก่อสร้างจริงๆ เนื่องจากยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องลงทุนมหาศาลในการสร้างที่อยู่ให้กับมนุษย์ในตอนนี้อีกทั้งในปัจจุบันยังไม่มีสมาคมหรือองค์กรใดๆ ที่จะช่วยสร้างสรรค์ให้โปรเจ็คนี้เป็นจริงได้ แต่ไอเดียในการสร้างก็ยังคงอยู่และเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นจริงในอนาคต

เครดิต NASA