เปิดตำนานดาบในหิน!! ที่อาจทำให้ตำนานดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ไม่ใช่แค่นิทานอีกต่อไป

เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวของ “ดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ ” แห่งกษัตริย์อาเธอร์ เรื่องราวของดาบในตำนานที่กษัตริย์อาเธอร์ สามารถดึงดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ ขึ้นมาจากหิน และยังสามารถใช้ดาบนี้ได้เพียงผู้เดียวอีกด้วย

 

แม้ในปัจจุบันจะยังไม่มีผู้ใดยืนยันได้ว่าเรื่องราวของดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์มีอยู่จริงหรือไม่? หรือเป็นเพียงเรื่องราวในจินตนาการที่ถูกเล่าต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเท่านั้น เนื่องจากไม่มีหลักฐานใดยืนยันการมีตัวตนอยู่จริงของดาบเล่มนี้

 

ทว่าเรื่องราวของดาบ เอ็กซ์คาลิเบอร์ ดันไปคล้ายกับเรื่องราวของ “ดาบในหิน” ที่เสียบคาไว้ในโบสถ์ Eremo di Montesiepi ของประเทศอิตาลี

 

ภายในโบสถ์แห่งนี้เราจะได้พบกับดาบเล่มหนึ่งถูกเสียบไว้ในหิน ที่ตามตำนานระบุว่า ดาบเล่มนี้เป็นของ Galgano Guidotti อัศวินที่ไม่เกรงกลัวต่อบาปในศตวรรษที่ 11 เขาใช้ชีวิตกับการสังหารผู้คนจนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดา โดยที่ไม่เคยคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นจะกลายเป็นบาป

 

จนกระทั่ง Galgano Guidotti ฝันว่าตนเองได้พบกับเทวทูตที่หมายเอาชีวิตเขาจากการกระทำบาปที่สะสมมาเป็นเวลานาน นอกจากนี้เทวทูตยังได้แนะนำวิธีหลุดพ้นจากบาปด้วยการเสนอให้เขารับใช้พระเจ้า โดยละทิ้งชีวิตปัจจุบัน แล้วอุทิศชีวิตที่เหลือให้กับพระเจ้า

 

Galgano Guidotti ได้เห็นเช่นนั้นก็รู้สึกเกรงกลัวบาป เขาจึงนำดาบคู่กายของเขาปักลงบนหินเพื่อแสดงออกให้พระเจ้ารับรู้ว่า ตนเองได้สละทางโลกเพื่ออุทิศตนให้กับพระเจ้าแล้ว

 

Galgano Guidotti กลายเป็นนักบุญที่อุทิศตนให้กับศาสนาอย่างดีเยี่ยม จนได้รับการยอมรับจาก “สมเด็จพระสันตะปาปาลูซิอุสที่ 3” ให้เป็นนักบุญที่สมควรเอาเป็นแบบอย่างจากการปฏิบัติตัวที่ดี ในปี ค.ศ. 1185

 

ปัจจุบันสถานที่ปักดาบของ Galgano Guidott ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโบสถ์ Eremo di Montesiepi เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทว่าดาบเล่มนี้ก็ยังคงปักนิ่งมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

ปัจจุบัน “ดาบในหิน” ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมความแปลกของดาบเล่มนี้ได้อย่างมหาศาล จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของอิตาลี

 

เครดิตข้อมูล SpokeDark.TV