14 อาหารที่เรากินเป็นประจำ แต่ไม่เคยรู้เลยว่ามันใช้เวลา “ย่อยกี่ชั่วโมง”

การย่อยอาหารมีความสำคัญมากเพราะนี่คือหนึ่งในกระบวนการที่จะสร้างพลังงานให้กับร่างกาย แน่นอนว่าเวลาในการย่อยอาหารของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันเพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น เมตาบอลิซึม อายุ เพศ ฯลฯ แต่โดยทั่วไปอาหารแต่ละประเภทก็จะมีระยะเวลาในการย่อยที่แตกต่างกันด้วย

นี่คือ 14 อาหารที่เรากินเป็นประจำ แต่ไม่เคยรู้เลยว่ามันใช้เวลา “ย่อยกี่ชั่วโมง” ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

#1 น้ำเปล่า ไหลลงสู่ลำไส้ทันที

#2 ผักหรือผลไม้ ใช้เวลาย่อยประมาณ 15-20 นาที

#3 ผักสด ใช้เวลาย่อยประมาณ 30-40 นาที

#4 ผักสุก ใช้เวลาย่อยประมาณ 40 นาที

#5 เนื้อปลา ใช้เวลาย่อยประมาณ 45-60 นาที

#6 สลัดที่ใส่น้ำสลัด ใช้เวลาย่อยประมาณ 1 ชั่วโมง

#7 พืชผักจำพวกแป้ง ใช้เวลาย่อยประมาณ 2 ชั่วโมง

#8 ธัญพืช (ข้าว บัควีท กีนัว) ใช้เวลาย่อยประมาณ 2 ชั่วโมง

#9 ผลิตภัณฑ์นม ใช้เวลาย่อยประมาณ 2 ชั่วโมง

#10 ถั่ว ใช้เวลาย่อยประมาณ 3 ชั่วโมง

#11 เนื้อไก่ ใช้เวลาย่อยประมาณ 2 ชั่วโมง

#12 เนื้อวัว ใช้เวลาย่อยประมาณ 3 ชั่วโมง

#13 เนื้อแกะ ใช้เวลาย่อยประมาณ 4 ชั่วโมง

#14 เนื้อหมู ใช้เวลาย่อยประมาณ 5 ชั่วโมง

เครดิต brightside.me