17 ภาพอาหารบนเครื่องบิน ที่แตกต่างกันในแต่ละคลาส

การบินคือการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็วมากที่สุดในโลก แต่ถึงจะเร็วแค่ไหนหากเราต้องเดินทางไกลบางครั้งก็ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่ดี นั่นทำให้บนเครื่องบินจะต้องมีอาหารไว้รองรับผู้โดยสารด้วย และสำหรับวันนี้เราขอเสนอ 17 ภาพอาหารบนเครื่องบิน ที่แตกต่างกันในแต่ละคลาส ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

#1 Japan Airlines

ที่นั่งชั้นประหยัด

ที่นั่งชั้นธุรกิจ หรือ ที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาส

#2 United

ที่นั่งชั้นประหยัด

ที่นั่งชั้นธุรกิจ หรือ ที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาส

#3 Kenya Airlines

ที่นั่งชั้นประหยัด

ที่นั่งชั้นธุรกิจ หรือ ที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาส

#4 Thai Airways

ที่นั่งชั้นประหยัด

ที่นั่งชั้นธุรกิจ หรือ ที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาส

#5 Air Canada

ที่นั่งชั้นประหยัด

ที่นั่งชั้นธุรกิจ หรือ ที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาส

#6 Cathay Pacific Airlines

ที่นั่งชั้นประหยัด

ที่นั่งชั้นธุรกิจ หรือ ที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาส

#7 British Airways

ที่นั่งชั้นประหยัด

ที่นั่งชั้นธุรกิจ หรือ ที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาส

#8 Lufthansa

ที่นั่งชั้นประหยัด

ที่นั่งชั้นธุรกิจ หรือ ที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาส

#9 Klm

ที่นั่งชั้นประหยัด

ที่นั่งชั้นธุรกิจ หรือ ที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาส

#10 Delta

ที่นั่งชั้นประหยัด

ที่นั่งชั้นธุรกิจ หรือ ที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาส

#11 American Airlines

ที่นั่งชั้นประหยัด

ที่นั่งชั้นธุรกิจ หรือ ที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาส

#12 Air France

ที่นั่งชั้นประหยัด

ที่นั่งชั้นธุรกิจ หรือ ที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาส

#13 Korean Airlines

ที่นั่งชั้นประหยัด

ที่นั่งชั้นธุรกิจ หรือ ที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาส

#14 Turkish Airlines

ที่นั่งชั้นประหยัด

ที่นั่งชั้นธุรกิจ หรือ ที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาส

#15 Emirates Airlines

ที่นั่งชั้นประหยัด

ที่นั่งชั้นธุรกิจ หรือ ที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาส

#16 Singapore Airlines

ที่นั่งชั้นประหยัด

ที่นั่งชั้นธุรกิจ หรือ ที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาส

#17 Ana Airlines

ที่นั่งชั้นประหยัด

ที่นั่งชั้นธุรกิจ หรือ ที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาส

เครดิต boredpanda.com