10 เนื้อปลาแสนอร่อยที่คนญี่ปุ่นนิยมกินกันมากที่สุด

ประเทศญี่ปุ่นขึ้นเชื่อเรื่องการกินปลาเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยเฉพาะปลาดิบแสนอร่อยที่คนไทยก็ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศญี่ปุ่นเช่นกัน วันนี้เรามี 10 เนื้อปลาแสนอร่อยที่คนญี่ปุ่นนิยมกินกันมากที่สุด โดยจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่น ทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 20-60 ปี จำนวน 1,000 คน จะมีเนื้อปลาอะไรบ้างไปดูกันเลย

#10 ปลาไข่ Shishamo

#9 ปลาหางเหลือง Buri

#8 ปลากะพงญี่ปุ่น Tai

#7 ปลาโอ Katsuo

#6 ปลาไหลญี่ปุ่น Unagi

#5 ปลาซาบะ Saba

#4 ปลา aji

#3 ปลาซันมะ Pacific saury

#2 ปลา Maguro

#1 ปลา Salmon