Gigantic Jet ฟ้าผ่าที่โอกาส “เกิดขึ้นน้อยมาก” เรียกได้ว่า “ตลอดชีวิต” ก็อาจไม่ได้เห็น

Gigantic Jet คือปรากฏการณ์ฟ้าผ่าที่หาพบได้ยากมาก เพราะโดยปกติแล้วฟ้าจะผ่าลงพื้นหรือไม่ก็ผ่าไปด้านข้าง แต่สำหรับ Gigantic Jet มันกลับ “พุ่งขึ้นสู่อวกาศ” ซึ่งโอกาสเกิดนั้นน้อยมาก เรียกได้ว่า “ตลอดชีวิต” ก็อาจไม่ได้เห็น

ปรากฏการณ์ฟ้าผ่า Gigantic Jet ไม่ได้เกิดยากเพียงอย่างเดียว แต่มันยังมีความรุนแรงกว่าฟ้าผ่าทั่วๆ ไปมาก จากการศึกษา Gigantic Jet ที่ทรงพลังที่สุด มันปลดปล่อยประจุไฟฟ้ามากกว่าฟ้าผ่าฟ้าคะนองทั่วไปถึง 100 เท่า

ส่วนความยาวของสายฟ้า Gigantic Jet ก็มีความยาวถึง 80 กิโลเมตร โดยวัดจากปลายเมฆพุ่งขึ้นทะลุไปยังชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ (ชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์มีระดับความสูง 80-700 กิโลเมตร)

(ภาพนี้ถูกถ่ายไว้ได้ในประเทศจีนเมื่อปี 2016 เครดิต: Phebe Pan)

(ภาพนี้ถ่ายจากวิดีโอ แสดงให้เห็นการก่อตัวของ Gigantic Jet เหนือโอคลาโฮมาในเดือนพฤษภาคม 2018 เครดิต: Chris Holmes)

สำหรับสาเหตุว่าทำไม Gigantic Jet ถึงพุ่งขึ้นแทนที่จะพุ่งลงหรือพุ่งไปข้างๆ นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถให้คำตอบที่แน่ชัดได้ แต่จากการสันนิษฐานคาดว่าเกิดจากการอุดตันของประจุหรืออะไรบางอย่างที่ทำให้สายฟ้าหาทางออกแบบปกติไม่ได้ และเหลือทางเดียวคือพุ่งขึ้นด้านบน

เครดิต scitechdaily.com