ช่างภาพชาวอิตาเลียนออกเดินทางเก็บภาพ “ห้องนอน” ของสาวๆ ทั่วโลก (มีของไทยด้วย)

ผลงานภาพถ่ายของ 2 ช่างภาพชาวอิตาเลียน Gabriele Galimberti และ Edoardo Delille พวกเขาได้ออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อตั้งใจเก็บภาพห้องนอนของสาวๆ ในประเทศต่างๆ ที่่เขาได้ไปเยือน

โดยช่างภาพทั้งสองมองว่า ภาพที่แสดงให้เห็นว่าทรัพย์สินของผู้คนที่แตกต่างกัน มันอาจขึ้นอยู่กับสถานที่ หรือเบื้องหลังทางสังคมนั่นเอง และในแต่ละภาพก็ยังถ่ายทอดลักษณะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสาวๆ แต่ละประเทศออกมาให้เราได้เห็นกันอีกด้วย

#1 Carrie Lee อายุ 31ปี จาก Beijing, China

#2 Celine Van de Velde อายุ 22 ปี จาก Berlin, Germany

#3 Cynthia Maria Aramoni อายุ 23 ปี จาก Beirut, Lebanon

#4 Du อายุ 24 ปี จาก Bangkok, Thailand

#5 Elise อายุ 26 ปี จาก Colgne, Germany

#6 Enas Sherif อายุ 22 ปี จาก Cairo, Egypt

#7 Eugenie Manisalidi อายุ 25 ปี จาก Athens, Greece

#8 Giselle Diaz อายุ 20 ปี จาก Rio De Janeiro, Brazil

#9 Hannah Bruning อายุ 24 ปี จาก Amsterdam, Netherlands

#10 Jaad อายุ 30 ปี จาก Mumbai, India

#11 Jeng อายุ 19 ปี จาก Kampong Plak, Cambodia

#12 Julie Becktold อายุ 19 ปี จาก Vevey, Switzerand

#13 Katelyn Mescali อายุ 20 ปี จาก New York, USA

#14 Katerinai Stati อายุ 27 ปี จาก Athens, Greece

#15 Katja Preising อายุ 27 ปี จาก Cologne, Germany

#16 Lao Lao อายุ 28 ปี จาก Beijing, China

#17 Lisa Joy อายุ 33 ปี จาก Sydney, Australia

#18 Maaike Boersma อายุ 29 ปี จาก Haarlem, Netherlands

#19 Mickayla Skaife อายุ 23 ปี จาก London, Great Britain

#20 Rachel Hamburg อายุ 24 ปี จาก Palo Alto, USA

#21 Sandhini Poddar อายุ 31 ปี จาก Mumbai, India

#22 Shrei Nga อายุ 23 ปี จาก Kampong Plak, Cambodia

#23 Susanna Campana อายุ 27 ปี จาก Paris, France

#24 Van Ksi อายุ 24 ปี จาก Beijing, China

#25 Vii อายุ 27 ปี จาก Bangkok, Thailand

#26 Bogol Antoni อายุ 19 ปี จาก Edea, Cameroon

#27 Altidon Rose Chelain อายุ 19 ปี จาก Maniche, Haiti

#28 Asli Cuhaci, 23 ปี จาก Istanbul, Turkey

#29 Aim, 19 ปี จาก Kho Kret, Thailand

#30 Jacqueline Jane Jakulan, 29 ปี จาก Abu Dhabi, UAE

เครดิต brightside.me