บันทึกโบราณอายุ 2,000 ปี บอกเล่าถึงการค้นหา “ยาอายุวัฒนะ” ครั้งใหญ่ของจีน

สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่า นักประวัติศาสตร์เผยผลการศึกษาบันทึกม้วนไม้ไผ่โบราณซึ่งค้นพบเมื่อปี 2002 ที่ก้นบ่อน้ำในมณฑลหูหนานว่า…

บันทึกเหล่านี้เขียนด้วยอักษรจีนโบราณลงบนซี่ไม้ไผ่รวม 36,000 ชิ้น โดยซี่ไม้ไผ่ร้อยด้วยเชือกติดกันเป็นม้วนเพื่อใช้แทนกระดาษ และมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี

นักวิจัยระบุว่า บันทึกม้วนไม่ไผ่เหล่านี้เป็นหลักฐานยืนยันว่า “จิ๋นซีฮ่องเต้” จักรพรรดิองค์แรกของจีนผู้หมกมุ่นเกี่ยวกับ “การมีชีวิตเป็นอมตะ” โดยได้มีราชโองการสั่งให้เมืองทุกแห่งทั่วราชอาณาจักรช่วยกันค้นหายา “อายุวัฒนะ” เป็นการใหญ่จริง โดยราชโองการนี้ถูกส่งไปถึงแม้แต่หมู่บ้านเล็กๆ ที่ห่างไกลตามแนวชายแดน

นอกจากต้นฉบับของราชโองการดังกล่าวแล้ว นักวิจัยยังพบหนังสือตอบถวายรายงานการค้นหายาอายุวัฒนะจากหัวเมืองต่างๆ หลายฉบับด้วย ซึ่งส่วนมากมีเนื้อหาแสดงความอับอายและอึดอัดคับข้องใจของบรรดาขุนนางหัวเมืองที่ไม่สามารถจะค้นหาตัวยาดังกล่าวมาถวายได้

แม้จิ๋นซีฮ่องเต้จะพยายามค้นหายาอายุวัฒนะเป็นการใหญ่ทั้งในและนอกราชอาณาจักร แต่ก็มาสิ้นพระชนม์ลงเมื่อ 210 ปีก่อนคริสตกาล ในวัย 49 พรรษาเท่านั้น

โดยสุสานของพระองค์ที่เมืองซีอานได้ฝังกองทัพหุ่นทหารดินเผากว่า 8,000 ตัวเอาไว้ด้วย ซึ่งแสดงถึงความปรารถนาของพระองค์ที่จะครองอำนาจต่อไปตลอดกาล ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า

จักรพรรดิองค์แรกของจีนได้วางรากฐานในการรวมจีนให้เป็นประเทศที่เป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกันในเวลาต่อมา โดยทำสงครามปราบรัฐอิสระต่างๆ ริเริ่มโครงการสร้างทางหลวงเชื่อมระหว่างแคว้น

กำหนดตัวบทกฎหมายรวมทั้งมาตรฐานเงินตราและการชั่งตวงวัดให้เป็นแบบแผนเดียวกัน รวมทั้งเป็นผู้สั่งการก่อสร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกขนาดใหญ่อย่าง”กำแพงเมืองจีน” อีกด้วย

แต่อย่างไรก็ตาม การปกครองแบบเผด็จการที่เข้มงวดและโหดร้ายทารุณของจิ๋นซีฮ่องเต้ ทำให้เกิดเหตุจลาจลครั้งใหญ่ขึ้นหลังสิ้นพระชนม์ไปแล้ว ทำให้ราชวงศ์ฉินของพระองค์มีอันต้องล่มสลายไปไม่นานหลังจากนั้น

เครดิต BBC