ทำไมโรงเรียนในญี่ปุ่นถึงต้องให้เด็กเดินไปโรงเรียนเองห้ามพ่อแม่ไปส่ง

หลายๆ คนอาจจะเคยเห็นเด็กนักเรียนญี่ปุ่นเดินไปโรงเรียนกันเป็นกลุ่ม มีเด็กโตคอยจูงมือเด็กเล็ก เรียงแถวกันไปอย่างน่ารัก ซึ่งเป็นภาพที่เราเห็นได้ทั่วไป และในการ์ตูนญี่ปุ่นหลายๆ เรื่องเองก็เป็นแบบนี้ สาเหตุที่หลายๆ โรงเรียนกำหนดให้เด็กต้องเดินไปเรียนเอง และห้ามผู้ปกครองขับรถไปส่ง (ปกติคนญี่ปุ่นจะส่งลูกเรียนโรงเรียนใกล้บ้านอยู่แล้ว ถ้าใครส่งลูกเรียนไกลก็ต้องรับผิดชอบเอง) ไม่ว่ามีฐานะดีหรือจน ก็ต้องเดินไปโรงเรียนประมาณ 2-3 กิโลเมตรใกล้บ้าน

การให้เด็กได้เดินไปโรงเรียนเองนี้ ก็เลยเกิดข้อดีขึ้นมากับชีวิตนักเรียนญี่ปุ่นหลายอย่าง เช่น แก้ปัญหาการจราจรยามเช้า บริเวณโรงเรียน ที่ผู้ปกครองจะมาส่งลูกๆ

ลดภาระของผู้ปกครอง ตอนเช้าไม่ต้องไปส่งลูกที่โรงเรียน ส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เด็กๆ ในละแวกบ้านเดียวกันได้รู้จักกัน ช่วยเหลือกัน ไม่ทิ้งกัน ด้วยการให้เด็กโตดูและเด็กเล็กเอง และไปโรงเรียนด้วยกัน

สอนความตรงต่อเวลาถ้าเด็กคนไหนช้า เพื่อนๆ คนอื่นๆ ก็จะต้องรอหน้าบ้านจนกว่าจะลงมาแล้วเดินไปพร้อมกัน เพราะใครก็คงไม่อยากให้เพื่อนรอ เสริมสร้างความรับผิดชอบ ของเด็กโตกว่าที่จะต้องดูและเด็กเล็กทั้งขาไปและขากลับ

ส่วนครูหรือตัวแทนผู้ปกครอง ผลัดกันมายืนดูแลตามสี่แยกหลักๆ ทางข้ามถนน หรือทางม้าลาย จะเห็นได้ว่าเพียงแค่การเปลี่ยนให้เด็กนักเรียนเดินไปโรงเรียน ก็จะได้อะไรดีๆ หลายอย่าง ทั้งการพัฒนาการของเด็ก เสริมสร้างความรับผิดชอบ มีน้ำใจ อดทน รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ขณะเดียวกันช่วยเสริมสร้างความสามัคคีทั้งเด็กนักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ ทำให้สังคมญี่ปุ่นมีความรักกัน รู้จักทำงานเป็นทีม และเกิดความสามัคคี ช่วยกันพัฒนาประเทศในที่สุด