The Ark โอเอซิสแห่งอนาคต

โรงแรม The Ark ได้รับการออกแบบโดย Remistudio ด้วยความช่วยเหลือของสถาปัตยกรรมสากลของสถาปนิก โรงแรมแห่งนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมเพื่อการบรรเทาภัยพิบัติอย่างแท้จริง ตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะข้ามเรื่องของการผลิตเรือโนอาห์ที่โด่งดังในนิยายวิทยาศาสตร์ยุค 70 ไปได้เลย นี่คือ Ark Hotel โรงแรมแห่งอนาคตที่ได้รับการออกแบบให้ทนต่ออุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นอยู่ทุกวัน

โรงแรมแห่งนี้ออกแบบให้มีรูปทรงเหมือนเปลือกหอยและมีสภาพแวดล้อมสีเขียวสำหรับผู้เข้าพักซึ่งทนต่อคลื่นยักษ์และภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆ ด้านนอกของโรงแรมทำจากไม้ เหล็ก และชั้นพลาสติก ยิ่งไปกว่านั้นโรงแรมแห่งนี้ยังใช้สายเคเบิลจำนวนมากในการเสริมความแข็งแรงและเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ 14,000 ตารางเมตร

อาคารสามารถสร้างได้ในเขตภูมิอากาศที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือกลางทะเล โรงแรมแห่งนี้สามารถทนต่อแผ่นดินไหวได้เนื่องจากโครงสร้างใต้ดินคล้ายเปลือกหอยที่ไม่มีขอบหรือมุมใดๆ โครงสร้างที่เน้นความโค้งช่วยให้สามารถกระจายโหลดไปทั่วอาคารตอนเกิดแผ่นดินไหวได้

อีกทั้งโครงสร้างของอาคารสามารถลอยน้ำได้ในกรณีที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากมหาสมุทรทั่วโลก อาคารแห่งนี้ก็จะลอยบนผิวน้ำได้อย่างอิสระจนเหมือนกับเป็นโอเอซิสกลางทะเล

Alexander Remizov จาก Remistudio กล่าวว่า The Ark เป็นความพยายามที่จะตอบคำถามว่าหากเกิดภัยพิบัติขึ้นทั่วโลกแล้วผู้คนจะอยู่กันที่ไหน Ark Hotel โรงแรมแห่งอนาคตนี้มันโอเอซิสอย่างแท้จริง

เครดิต archdaily.com