ช่างภาพชาวอังกฤษ โชว์ผลงานภาพถ่าย “คนเดิมมุมเดิม” ที่ห่างกัน 40 ปี

ชมผลงานการถ่ายภาพของ Chris Porsz ช่างภาพชาวอังกฤษ ที่ได้ถ่ายภาพผู้คนต่างๆ บนท้องถนนในเมืองปีเตอร์โบโร เทศมณฑลเคมบริดจ์เชอร์ ประเทศอังกฤษ ช่วงปี 1970s-1980s

จนเวลาผ่านไป 40 ปี Chris Porsz ได้ออกตามหาคนในรูปที่เคยถ่ายไว้อีกครั้ง เพื่อขอร้องให้พวกเขาถ่ายรูปอีกครั้ง ในมุมเดิมๆ ที่เคยถ่ายไว้ จนเกิดเป็นผลงานหนังสือ Reunions หรือการกลับมาเจอกันอีกครั้ง จะเป็นยังไงไปดูกันเลย

 

#1

(ช่างภาพชาวอังกฤษ โชว์ผลงานภาพถ่าย “คนเดิมมุมเดิม” ที่ห่างกัน 40 ปี)

 

 

#2

(ช่างภาพชาวอังกฤษ โชว์ผลงานภาพถ่าย “คนเดิมมุมเดิม” ที่ห่างกัน 40 ปี)

 

 

#3

(ช่างภาพชาวอังกฤษ โชว์ผลงานภาพถ่าย “คนเดิมมุมเดิม” ที่ห่างกัน 40 ปี)

 

 

#4

(ช่างภาพชาวอังกฤษ โชว์ผลงานภาพถ่าย “คนเดิมมุมเดิม” ที่ห่างกัน 40 ปี)

 

#5

(ช่างภาพชาวอังกฤษ โชว์ผลงานภาพถ่าย “คนเดิมมุมเดิม” ที่ห่างกัน 40 ปี)

 

 

#6

(ช่างภาพชาวอังกฤษ โชว์ผลงานภาพถ่าย “คนเดิมมุมเดิม” ที่ห่างกัน 40 ปี)

 

#7

(ช่างภาพชาวอังกฤษ โชว์ผลงานภาพถ่าย “คนเดิมมุมเดิม” ที่ห่างกัน 40 ปี)

 

#8

(ช่างภาพชาวอังกฤษ โชว์ผลงานภาพถ่าย “คนเดิมมุมเดิม” ที่ห่างกัน 40 ปี)

 

 

#9

(ช่างภาพชาวอังกฤษ โชว์ผลงานภาพถ่าย “คนเดิมมุมเดิม” ที่ห่างกัน 40 ปี)

 

#10

(ช่างภาพชาวอังกฤษ โชว์ผลงานภาพถ่าย “คนเดิมมุมเดิม” ที่ห่างกัน 40 ปี)

 

#11

(ช่างภาพชาวอังกฤษ โชว์ผลงานภาพถ่าย “คนเดิมมุมเดิม” ที่ห่างกัน 40 ปี)

 

#12

(ช่างภาพชาวอังกฤษ โชว์ผลงานภาพถ่าย “คนเดิมมุมเดิม” ที่ห่างกัน 40 ปี)

 

#13

(ช่างภาพชาวอังกฤษ โชว์ผลงานภาพถ่าย “คนเดิมมุมเดิม” ที่ห่างกัน 40 ปี)

 

 

#14

(ช่างภาพชาวอังกฤษ โชว์ผลงานภาพถ่าย “คนเดิมมุมเดิม” ที่ห่างกัน 40 ปี)

 

#15

(ช่างภาพชาวอังกฤษ โชว์ผลงานภาพถ่าย “คนเดิมมุมเดิม” ที่ห่างกัน 40 ปี)

 

#16

(ช่างภาพชาวอังกฤษ โชว์ผลงานภาพถ่าย “คนเดิมมุมเดิม” ที่ห่างกัน 40 ปี)

 

#17

(ช่างภาพชาวอังกฤษ โชว์ผลงานภาพถ่าย “คนเดิมมุมเดิม” ที่ห่างกัน 40 ปี)

 

#18

(ช่างภาพชาวอังกฤษ โชว์ผลงานภาพถ่าย “คนเดิมมุมเดิม” ที่ห่างกัน 40 ปี)

 

 

#19

(ช่างภาพชาวอังกฤษ โชว์ผลงานภาพถ่าย “คนเดิมมุมเดิม” ที่ห่างกัน 40 ปี)

 

#20

(ช่างภาพชาวอังกฤษ โชว์ผลงานภาพถ่าย “คนเดิมมุมเดิม” ที่ห่างกัน 40 ปี)

 

เครดิต designyoutrust.com