ส่องบรรยากาศห้องพักในฮ่องกง ที่รวมห้องนอน ห้องครัว และห้องน้ำไว้ในห้องเดียว

ช่างภาพหนุ่มที่มีชื่อว่า Benny Lam ได้ถ่ายทอดบรรยากาศห้องพักในฮ่องกง ซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งของคุณภาพชีวิตที่ประชากรชาวฮ่องกงต้องเผชิญอยู่ให้คนทั่วโลกได้เห็นกัน

ประเทศฮ่องกงนั้นมีพื้นที่จำกัดห้องพักขนาดใหญ่จะมีราคาค่าเช่าแพงมาก ทำให้ประชนส่วนหนึ่งต้องเลือกอยู่ในห้องพักแบบที่รวมห้องนอน ห้องครัว และห้องน้ำไว้ในห้องเดียว ห้องพักจะเป็นบังไงไปดูกันเลย

 

#1

(บรรยากาศห้องพักราคาประหยัดในฮ่องกง อีกด้านหนึ่งของคุณภาพชีวิตที่นี่)

 

#2

(บรรยากาศห้องพักราคาประหยัดในฮ่องกง อีกด้านหนึ่งของคุณภาพชีวิตที่นี่)

 

#3

(บรรยากาศห้องพักราคาประหยัดในฮ่องกง อีกด้านหนึ่งของคุณภาพชีวิตที่นี่)

 

#4

(บรรยากาศห้องพักราคาประหยัดในฮ่องกง อีกด้านหนึ่งของคุณภาพชีวิตที่นี่)

 

#5

(บรรยากาศห้องพักราคาประหยัดในฮ่องกง อีกด้านหนึ่งของคุณภาพชีวิตที่นี่)

 

#6

(บรรยากาศห้องพักราคาประหยัดในฮ่องกง อีกด้านหนึ่งของคุณภาพชีวิตที่นี่)

 

#7

(บรรยากาศห้องพักราคาประหยัดในฮ่องกง อีกด้านหนึ่งของคุณภาพชีวิตที่นี่)

 

#8

(บรรยากาศห้องพักราคาประหยัดในฮ่องกง อีกด้านหนึ่งของคุณภาพชีวิตที่นี่)

 

#9

(บรรยากาศห้องพักราคาประหยัดในฮ่องกง อีกด้านหนึ่งของคุณภาพชีวิตที่นี่)

 

#10

(บรรยากาศห้องพักราคาประหยัดในฮ่องกง อีกด้านหนึ่งของคุณภาพชีวิตที่นี่)

 

#11

(บรรยากาศห้องพักราคาประหยัดในฮ่องกง อีกด้านหนึ่งของคุณภาพชีวิตที่นี่)

 

#12

(บรรยากาศห้องพักราคาประหยัดในฮ่องกง อีกด้านหนึ่งของคุณภาพชีวิตที่นี่)

 

#13

(บรรยากาศห้องพักราคาประหยัดในฮ่องกง อีกด้านหนึ่งของคุณภาพชีวิตที่นี่)

 

#14

(บรรยากาศห้องพักราคาประหยัดในฮ่องกง อีกด้านหนึ่งของคุณภาพชีวิตที่นี่)

 

#15

(บรรยากาศห้องพักราคาประหยัดในฮ่องกง อีกด้านหนึ่งของคุณภาพชีวิตที่นี่)

 

#16

(บรรยากาศห้องพักราคาประหยัดในฮ่องกง อีกด้านหนึ่งของคุณภาพชีวิตที่นี่)

 

#17

(บรรยากาศห้องพักราคาประหยัดในฮ่องกง อีกด้านหนึ่งของคุณภาพชีวิตที่นี่)

 

#18

(บรรยากาศห้องพักราคาประหยัดในฮ่องกง อีกด้านหนึ่งของคุณภาพชีวิตที่นี่)

 

#19

(บรรยากาศห้องพักราคาประหยัดในฮ่องกง อีกด้านหนึ่งของคุณภาพชีวิตที่นี่)

 

#20

(บรรยากาศห้องพักราคาประหยัดในฮ่องกง อีกด้านหนึ่งของคุณภาพชีวิตที่นี่)

 

#21

(บรรยากาศห้องพักราคาประหยัดในฮ่องกง อีกด้านหนึ่งของคุณภาพชีวิตที่นี่)

 

#22

(บรรยากาศห้องพักราคาประหยัดในฮ่องกง อีกด้านหนึ่งของคุณภาพชีวิตที่นี่)

 

#23

(บรรยากาศห้องพักราคาประหยัดในฮ่องกง อีกด้านหนึ่งของคุณภาพชีวิตที่นี่)

 

#24

(บรรยากาศห้องพักราคาประหยัดในฮ่องกง อีกด้านหนึ่งของคุณภาพชีวิตที่นี่)

 

#25

(บรรยากาศห้องพักราคาประหยัดในฮ่องกง อีกด้านหนึ่งของคุณภาพชีวิตที่นี่)

 

#26

(บรรยากาศห้องพักราคาประหยัดในฮ่องกง อีกด้านหนึ่งของคุณภาพชีวิตที่นี่)

 

เครดิต Benny Lam