10 อันดับเกาะที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลก

ที่อยู่อาศัยของคนเรานั้นนับเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆ เพราะคนเรานั้นต้องอาศัยหลับนอนและพักผ่อน บ้านเรือนจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่คนเรานั้นจะขาดไม่ได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่อาศับนพื้นที่ที่มีจำกัดอย่าง “เกาะ” กลางทะเล นั้นจึงเป็นพื้นที่สุดแสนจะมีค่ามากๆ และนี่คือ 10 อันดับเกาะที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลก

 

อันดับที่ 10

Île Saint-Louis : ฝรั่งเศส

เกาะแห่งนี้มีขนาด 0.11 ตารางกิโลเมตร แต่มีประชากรอาศัยอยู่มากถึง 2,465 คน

* คิดเป็นอัตราส่วนความหนาแน่น 22,409 คน/ตารางกิโลเมตร

10-1

 

10-2

 

อันดับที่ 9

Salsette Island : อินเดีย

บนพื้นที่เกาะขนาด 619 ตารางกิโลเมตร แต่มีประชากรอาศัยอยู่ 15,111,974 คน

* คิดเป็นอัตราส่วนความหนาแน่น 24,414 คน/ตารางกิโลเมตร

9-1

 

อันดับที่ 8

Manhattan : สหรัฐอเมริกา

เกาะที่มีพื้นที่ขนาด 59.47 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่ 1,634,795 คน

* คิดเป็นอัตราส่วนความหนาแน่น 27,489 คน/ตารางกิโลเมตร

8-1

 

8-2

 

8-3

 

อันดับที่ 7

Ilha de Moçambique : โมซัมบิค

เกาะแห่งนี้มีพื้นที่ขนาด 1.5 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่ 54,315 คน

* คิดเป็นอัตราส่วนความหนาแน่น 36,210 คน/ตารางกิโลเมตร

7-1

 

7-2

 

อันดับที่ 6

Ebeye : หมู่เกาะมาร์แชล

เกาะที่มีพื้นที่ 0.36 ตารางกิโลเมตร แต่มีประชากรอาศัยอยู่ 15,000 คน

* คิดเป็นอัตราส่วนความหนาแน่น 41,667 คน/ตารางกิโลเมตร

6-1

 

6-2

 

อันดับที่ 5

Malé : มัลดีฟส์

เกาะขนาด 1.95 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่ 92,555 คน

* คิดเป็นอัตราส่วนความหนาแน่น 47,416 คน/ตารางกิโลเมตร

5-1

 

5-2

 

5-3

 

อันดับที่ 4

Fadiouth : เซเนกัล

เกาะแห่งนี้มีพื้นที่ 0.15 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่ 9,000 คน

* คิดเป็นอัตราส่วนความหนาแน่น 60,000 คน/ตารางกิโลเมตร

4-1

 

4-2

 

อันดับที่ 3

Migingo Island : เคนยา

บนพื้นที่เกาะที่มีขนาดพื้นที่เพียงแค่ 0.002 ตารางกิโลเมตร มีคนอาศัยอยู่ 131 คน

* คิดเป็นอัตราส่วนความหนาแน่น 65,500 คน/ตารางกิโลเมตร

3-1

 

3-2

 

อันดับที่ 2

Ap Lei Chau : ฮ่องกง

เกาะที่มีพื้นที่ขนาด 1.32 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่ 86,782 คน

* คิดเป็นอัตราส่วนความหนาแน่น 66,755 คน/ตารางกิโลเมตร

2-1

 

2-2

 

อันดับที่ 1

Santa Cruz del Islote : โคลัมเบีย

บนเกาะขนาด 0.012 ตารางกิโลเมตร แต่ว่ามีประชากรอาศัยอยู่มากถึง 1,247 คน

* คิดเป็นอัตราส่วนความหนาแน่น 103,917 คน/ตารางกิโลเมตร

1-1

 

1-2

 

เครดิตข้อมูล thailandsusu.com