เปิดภาพการทดสอบ “ความอึด” ของหน่วยรบพิเศษรัสเซีย

เปิดภาพการทดสอบ “ความอึด” ของหน่วยรบพิเศษรัสเซีย ที่เราคงไม่มีโอกาสได้เห็นกันบ่อยๆ พวกเขาจะมีวิธีการฝึกยังไง จะดุเด็ดเผ็ดมันขนาดไหน ลองไปดูกันเลย

 

#1

(การทดสอบ “ความอึด” ของหน่วยรบพิเศษรัสเซีย)

 

#2

(การทดสอบ “ความอึด” ของหน่วยรบพิเศษรัสเซีย)

 

#3

(การทดสอบ “ความอึด” ของหน่วยรบพิเศษรัสเซีย)

 

#4

(การทดสอบ “ความอึด” ของหน่วยรบพิเศษรัสเซีย)

 

#5

(การทดสอบ “ความอึด” ของหน่วยรบพิเศษรัสเซีย)

 

#6

(การทดสอบ “ความอึด” ของหน่วยรบพิเศษรัสเซีย)

 

#7

(การทดสอบ “ความอึด” ของหน่วยรบพิเศษรัสเซีย)

 

#8

(การทดสอบ “ความอึด” ของหน่วยรบพิเศษรัสเซีย)

 

#9

(การทดสอบ “ความอึด” ของหน่วยรบพิเศษรัสเซีย)

 

#10

(การทดสอบ “ความอึด” ของหน่วยรบพิเศษรัสเซีย)

 

#11

(การทดสอบ “ความอึด” ของหน่วยรบพิเศษรัสเซีย)

 

#12

(การทดสอบ “ความอึด” ของหน่วยรบพิเศษรัสเซีย)

 

#13

(การทดสอบ “ความอึด” ของหน่วยรบพิเศษรัสเซีย)

 

#14

(การทดสอบ “ความอึด” ของหน่วยรบพิเศษรัสเซีย)

 

#15

(การทดสอบ “ความอึด” ของหน่วยรบพิเศษรัสเซีย)

 

#16

(การทดสอบ “ความอึด” ของหน่วยรบพิเศษรัสเซีย)

 

#17

(การทดสอบ “ความอึด” ของหน่วยรบพิเศษรัสเซีย)

 

#18

(การทดสอบ “ความอึด” ของหน่วยรบพิเศษรัสเซีย)

 

#19

(การทดสอบ “ความอึด” ของหน่วยรบพิเศษรัสเซีย)

 

#20

(การทดสอบ “ความอึด” ของหน่วยรบพิเศษรัสเซีย)

 

เครดิต acidcow.com