“ระเบิดมือ” หรือ “ระเบิดน้อยหน่า” อาวุธประจำกายของเหล่าทหาร และนี่คือความน่ากลัวของมัน!

“ระเบิด” ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาวุธอันตรายที่มนุษย์ได้คิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้ในการทำลายล้างกันเอง ซึ่งระเบิดที่ใช้เป็นอาวุธนั้นจะถูกจำแนกตามวิธีการใช้งานออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ใช้ยิง ใช้วาง ใช้ขว้าง และใช้ทิ้ง

ตัวอย่างระเบิดที่ใช้ยิง

 

ตัวอย่างระเบิดที่ใช้วาง

 

ตัวอย่างระเบิดที่ใช้ขว้าง

 

ตัวอย่างระเบิดที่ใช้ทิ้ง

 

นอกจากนี้ยังมีการแยกชนิดตามสสารที่บรรจุไว้ในระเบิดออกเป็นอีก 4 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ สารระเบิด สารเคมี สารไพโรเทคนิค และสารเฉื่อย ซึ่งแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน แต่รู้หรือไม่ว่าอะไรในระเบิดที่เป็นตัวสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน

 

สิ่งที่ทำให้ระเบิดทุกชนิดเป็นวัตถุอันตรายมีอยู่ 3 อย่าง ได้แก่ แรงอัด สะเก็ดระเบิด และความร้อน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วระเบิดประเภทขว้างหรือที่เรียกกันว่าระเบิดมือนั้นจะใช้สะเก็ดระเบิดเป็นตัวสร้างความเสียหายให้แก่เป้าหมาย

 

 

สาเหตุที่ระเบิดมือเลือกใช้สะเก็ดระเบิดเป็นตัวสร้างความเสียหายนั้นก็เพราะสามารถที่จะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างได้มากกว่า (จากขนาดที่เล็กของระเบิดหากใช้แรงอัดก็จะไม่แรงพอ หากใช้ความร้อนก็จะสามารถทำความร้อนได้เป็นวงกว้าง)

 

ตำนานของระเบิดมือไม่มีการบันทึกไว้ว่าใครเป็นผู้คิดค้นแต่สามารถย้อนกลับไปได้ถึงยุคจักรวรรดิไบแซนไทน์แห่งทวีปยุโรป (ประมาณศตวรรษที่ 4-14) ระเบิดมือสมัยนั้นทำด้วยภาชนะขนาดพอดีมือบรรจุวัตถุระเบิดและสารพิษชนิดต่างๆ ใช้เชือกเป็นชนวนในการจุดระเบิดแล้วขว้างออกไป

 

จนมาถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งทำให้อาวุธที่เรียกว่า “ระเบิดมือ” ที่คิดค้นโดยนักวิจัยจากประเทศอังกฤษเป็นที่แพร่หลาย ระเบิดมือชนิดนี้มีชื่อว่า Mills Bomb เป็นระเบิดที่หุ้มด้วยโลหะผิวเป็นร่องสี่เหลี่ยม โดยใช้เข็มชนวนเป็นตัวจุดระเบิด

 

เมื่อจะใช้ก็แค่ดึงสลักและขว้างออกไป

 

แรงระเบิดจากดินระเบิดก็จะดันให้สะเก็ดระเบิดให้พุ่งออกไปทำลายเป้าหมายเป็นวงกว้างมีรัศมีทำลายประมาณ 10 เมตร บ้านเราจะรู้จักระเบิดชนิดนี้ในชื่อ “ระเบิดน้อยหน่า”

 

“ระเบิดมือ” หรือ “ระเบิดน้อยหน่า” ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทำให้ประเทศต่างๆ ก็เริ่มพัฒนาระเบิดมือของตัวเอง อย่างในอเมริกาก็ได้อออกแบบระเบิดน้อยหน่าในชื่อ Mk 2 มาใช้ในสงครามโลกครั้งที่ 2

 

ปัจจุบันนั้นระเบิดมือก็ได้พัฒนาให้มีหลายรูปแบบและพลังทำลายที่มากขึ้นเรื่อยๆ และใช้งานได้หลายรูปแบบเช่น ระเบิดควัน ระเบิดแก๊สน้ำตา หรือว่าระเบิดที่ทำลายอุปกรณ์ที่มีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้งานไม่ได้ เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่จะถูกใช้งานควบคู่กับมนุษย์ไปอีกนานแสนนาน

 

เครดิตข้อมูล SpokeDark.TV