12 สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับโลก หากดวงอาทิตย์หายไปจากอวกาศ

ทุกวันนี้สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ดำรงชีวิตอยู่ได้ก็เพราะว่ามีดวงอาทิตย์เป็นปัจจัยหลัก เพราะดวงอาทิตย์เป็นแหล่งให้พลังงานเพื่อให้พืชสังเคราะห์แสงไปเป็นอาหารของทั้งคนและสัตว์ อีกทั้งยังให้พลังงานความอบอุ่นกับโลกอีกด้วย แต่ถ้าหากไม่มีดวงอาทิตย์ขึ้นมา คิดดูสิว่าโลกเราจะเป็นอย่างไร เราคงไม่มีอาหาร ไม่อาจแยกกลางวันกับกลางคืนได้ รวมถึงสิ่งอื่นๆ ก็คงจะสูญพันธุ์ไปจนหมดสิ้น และทั้งหมดนี้ 12 สิ่งที่จะเกิดขึ้น หากโลกของเราไม่มีดวงอาทิตย์

#1 หากดวงอาทิตย์ได้หายไปภายในระยะเวลา 8 นาที ดาวเคราะห์ที่โคจรอยู่รอบๆ ก็จะหยุดลง เนื่องจากไม่มีแรงโน้มถ่วงจากดวงอาทิตย์ และจะเดินทางเป็นเส้นตรงจากจุดเดิมแทนการโคจรไปเรื่อยๆ

#2 เราจะไม่รู้สึกถึงความมืดมิดทันทีที่ดวงอาทิตย์หายไป เนื่องจากแสงยังคงใช้เวลาเดินทางมาอยู่ แต่หลังจากนาทีที่ 9 โลกทั้งใบจะตกอยู่ในความมืดมิดทันที

#3 ในเวลานี้เรายังคงสามารถมองเห็นดวงดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองได้ แต่คุณจะไม่ได้เห็นแสงสว่างจากดวงจันทร์อีกต่อไป เนื่องจากไม่ได้รับแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์

#4 ภายในไม่กี่วัน อุณหภูมิของโลกจะเริ่มลดลง และภาย 2-3 เดือน มันจะติดลบถึง 123 องศาเซลเซียส และภายใน 4 เดือน มันจะติดลบถึง 198 องศาเซลเซียส

#5 แบคทีเรียส่วนใหญ่จะตายภายในไม่กี่วัน มีเพียงจุลินทรีย์เท่านั้นที่จะอยู่รอดบนเปลือกโลกได้

#6 มนุษย์ทั้งหมดจะตายภายในเดือนแรก ทางรอดของมนุษย์ก็คือการอาศัยอยู่ในเรือดำน้ำที่อยู่ในจุดที่ลึกที่สุดและอบอุ่นที่สุดใต้มหาสมุทร หรือไม่ก็ต้องสร้างสถานที่หลบภัยที่ถูกทำขึ้นมาเป็นพิเศษ

#7 พืชส่วนใหญ่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อีกภายในไม่กี่สัปดาห์ เพราะขาดแสง และหลังจากนั้นสัตว์กินพืชก็จะตายตาม เพราะขาดอาหาร

#8 สัตว์ที่กินเนื้ออาจจะยังมีชีวิตอยู่ได้ เพราะอาศัยกินซากสัตว์อื่นๆ แต่สุดท้ายเมื่ออาหารหมด พวกมันก็ต้องตายเหมือนกัน

#9 ในเวลาสองเดือน หลังจากที่ดวงอาทิตย์ได้หายไป พื้นผิวของมหาสมุทรก็จะกลายเป็นน้ำแข็ง สัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่ในเขตน้ำตื้นก็อาจจะตายหมด แต่ถ้าเป็นสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่ในน้ำลึก อาจจะมีสิทธิรอด

#10 พืชที่ได้รับการสังเคราะห์แสงอาจตายทั้งหมด แต่สำหรับต้นไม้ใหญ่บางสายพันธุ์จะอยู่รอดไปได้อีกศตวรรษหนึ่ง

#11 พื้นผิวด้านบนของมหาสมุทรที่ได้กลายเป็นน้ำแข็ง จะทำให้น้ำที่อยู่ด้านล่างไม่กลายเป็นน้ำแข็งไปได้อีกนานเป็นพันๆ ปี

#12 เมื่อทุกสิ่งบนโลกกลายเป็นน้ำแข็ง อุณหภูมิจะอยู่ที่ -204 องศาเซลเซียส รวมถึงชั้นบรรยากาศก็จะหยุดปกป้องโลกจากรังสีคอสมิกอีกต่อไป

เครดิต brightside.me