20 ความต่างของ “วัฒนธรรมเยอรมัน-จีน” ที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้ว

หยาง หลิว (Yang Liu) กราฟิกดีไซเนอร์สาวชาวจีน เธอได้ย้ายไปอยู่เยอรมันตั้งแต่อายุ 14 ปี เธอคือคนที่เติบโตมาใน 2 สถานที่ 2 วัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เธอจึงรับรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันของทั้ง 2 ฝั่งเป็นอย่างดี

วันนี้เธอได้อธิบายความแตกต่างของผู้คนที่อยู่กันคนละซีกโลกผ่านผลงานกราฟิกของเธอ และนี่คือ 20 ความต่างของ “วัฒนธรรมเยอรมัน-จีน” ที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้ว

โดยเธอแบ่งให้ “วัฒนธรรมเยอรมัน” อยู่ฝั่งสีน้ำเงิน และ “วัฒนธรรมจีน” อยู่ฝั่งสีแดง ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

#1 เจ้านายและลูกน้อง

#2 การเข้าคิวที่แตกต่างกัน

#3 ระดับเสียงในร้านอาหาร

#4 การสื่อสารกัน

#5 อาหารสามมื้อ

#6 วิถีชีวิตชาวจีนในสายตาคนเยอรมัน และวิถีชีวิตชาวชาวเยอรมันในสายตาคนจีน

#7 ความมั่นใจในตัวเอง

#8 ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ

#9 ความซับซ้อนในการแสดงออก

#10 ความรู้สึกต่อสภาพอากาศ

#11 ความตรงต่อเวลา

#12 นกในที่สาธารณะ

#13 การบันทึกความทรงจำในการเดินทาง

#14 การแสดงออกเวลาโกรธ

#15 ไลฟ์สไตล์

#16 การแก้ปัญหา

#17 สิ่งที่พูดกับสิ่งที่คิด

#18 การเดินทาง

#19 เมื่อเจอแดด

#20 ความสวยงามของสีผิว

เครดิต brightside.me