หากส่อง “น้ำตา” ด้วยกล้องจุลทรรศน์ คุณจะรู้ว่าน้ำตาแต่ละอารมณ์มีรายละเอียดไม่เหมือนกัน

วันหนึ่ง Rose-Lynn Fisher เกิดสงสัยว่าน้ำตาที่มาจากความเศร้ากับน้ำตาที่มาจากความสุขนั้น มันแตกต่างกันหรือไม่ เธอจึงเริ่มทดสอบผ่านการส่องน้ำตาด้วยกล้องจุลทรรศน์อย่างจริงจัง เธอศึกษาน้ำตาที่แตกต่างกันจากสาเหตุของการหลั่งน้ำตากว่า 100 แบบ

เธอพบว่ามีความแตกต่างมากมาย อย่างเช่นน้ำตาที่ร่างกายหลั่งออกมาเพื่อหล่อลื่นดวงตานั้น ต่างจากน้ำตาเวลาที่เราปลอกหอมใหญ่ หรือน้ำตาที่เกิดจากการหัวเราะ ก็ต่างจากน้ำตาแห่งความเศร้า ซึ่งโปรเจ็คนี้ของเธอชื่อว่า The Topography of Tears สำหรับความแตกต่างจะเป็นอย่างไรชมภาพกันเลย

#1 น้ำตาจากการหัวเราะ

#2 น้ำตาจากความเปลี่ยนแปลง

#3 น้ำตาจากความเศร้า

#4 น้ำตาจากหอมใหญ่

#5 น้ำตาที่หลั่งออกมาหล่อลื่นดวงตา

#6 น้ำตาของการเจอเพื่อนเก่า

#7 น้ำตาของการเริ่มต้นและจุดจบ

#8 น้ำตาของการปลดปล่อย

#9 น้ำตาของความหวัง

#10 น้ำตาของความตื่นเต้นยินดี

#11 น้ำตาของความทรงจำ

Joseph Stromberg จาก Smithsonian’s Collage of Arts and Sciences อธิบายว่า น้ำตาจากแต่ละสาเหตุนั้นมีองค์ประกอบอินทรีย์เบื้องต้นเหมือนกันคือ oils, antibodies, และ enzymes แต่ที่ต่างคือโมเลกุลของมัน

นอกจากนี้น้ำตาที่ถูกส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์ มันคือน้ำตาที่ตกผลึกเป็นเกลือ ซึ่งอาจส่งผลให้รูปผลึกที่ออกมาแตกต่างกันนั่นเอง มันแทบไม่ต่างอะไรกับผลึกหิมะ หรือลายนิ้วมือเลย ที่น้ำตาจะมีความแตกต่างได้มากมายขนาดนี้

เครดิต boredpanda.com