ช่างภาพเลือกใช้กล้องเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี มาถ่ายภาพการแข่งขันรถ F1 และนี่คือผลงานที่ได้

สำหรับการถ่ายภาพการแข่งขันรถฟอร์มูล่าวัน นอกจากจะต้องจ้างช่างภาพที่มีฝีมือแล้ว คุณภาพของกล้องยังต้องระดับพระกาฬอีกด้วย

 

แต่สำหรับช่างภาพอย่าง Joshua Paul กลับสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้ด้วยการคิดต่าง เพราะเขาได้ใช้กล้อง Graflex ปี 1913 ที่มีที่มีอายุกว่า 104 ปี เข้ามาถ่ายภาพบรรยากาศการแข่งขันรถฟอร์มูล่าวันได้อย่างน่าเหลือเชื่อ และนี่ก็คือผลงานของเขา ลองไปดูกัน

 

#1

(ผลงานของ Joshua Paul กับกล้อง Graflex ปี 1913)

 

#2

(ผลงานของ Joshua Paul กับกล้อง Graflex ปี 1913)

 

#3

(ผลงานของ Joshua Paul กับกล้อง Graflex ปี 1913)

 

#4

(ผลงานของ Joshua Paul กับกล้อง Graflex ปี 1913)

 

#5

(ผลงานของ Joshua Paul กับกล้อง Graflex ปี 1913)

 

#6

(ผลงานของ Joshua Paul กับกล้อง Graflex ปี 1913)

 

#7

(ผลงานของ Joshua Paul กับกล้อง Graflex ปี 1913)

 

#8

(ผลงานของ Joshua Paul กับกล้อง Graflex ปี 1913)

 

#9

(ผลงานของ Joshua Paul กับกล้อง Graflex ปี 1913)

 

#10

(ผลงานของ Joshua Paul กับกล้อง Graflex ปี 1913)

 

#11

(ผลงานของ Joshua Paul กับกล้อง Graflex ปี 1913)

 

#12

(ผลงานของ Joshua Paul กับกล้อง Graflex ปี 1913)

 

#13

(ผลงานของ Joshua Paul กับกล้อง Graflex ปี 1913)

 

#14

(ผลงานของ Joshua Paul กับกล้อง Graflex ปี 1913)

 

#15

(ผลงานของ Joshua Paul กับกล้อง Graflex ปี 1913)

 

#16

(ผลงานของ Joshua Paul กับกล้อง Graflex ปี 1913)

 

#17

(ผลงานของ Joshua Paul กับกล้อง Graflex ปี 1913)

 

#18

(ผลงานของ Joshua Paul กับกล้อง Graflex ปี 1913)

 

#19

(ผลงานของ Joshua Paul กับกล้อง Graflex ปี 1913)

 

#20

(ผลงานของ Joshua Paul กับกล้อง Graflex ปี 1913)

 

#21

(ผลงานของ Joshua Paul กับกล้อง Graflex ปี 1913)

 

#22

(ผลงานของ Joshua Paul กับกล้อง Graflex ปี 1913)

 

#23

(ผลงานของ Joshua Paul กับกล้อง Graflex ปี 1913)

 

#24

(ผลงานของ Joshua Paul กับกล้อง Graflex ปี 1913)

 

#25

(ผลงานของ Joshua Paul กับกล้อง Graflex ปี 1913)