18 สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของไทย

วันนี้เราจะมาย้อนดูเรื่องราวความเป็นครั้งแรกของไทย อย่างเช่นนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย, นางสาวไทยคนแรก, บทประพันธ์ที่ทำการขายลิขสิทธิ์ครั้งแรกในประเทศไทย, แบบเรียนเล่มแรกของคนไทย, หนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทย, เงินกระดาษใบแรกของไทย, โรงภาพยนตร์แห่งแรก, โรงพยาบาลแห่งแรกของไทย ฯลฯ และนี่คือ 18 สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของไทย ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

#1 บทประพันธ์ที่ทำการขายลิขสิทธิ์ครั้งแรกในประเทศไทย คือนิราศลอนดอน ของหม่อมราโชทัย ขายให้กับหมอบรัดเลย์

#2 แบบเรียนเล่มแรกของคนไทย ชื่อหนังสือ จินดามณี แต่งโดย พระมหาราชครู กวีในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

#3 หนังสือไทยเล่มแรก หนังสือไตรภูมิพระร่วง เป็น วรรณคดีพุทธศาสนา โดยพระราชดำริในพระญาลิไท

#4 หนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทย บางกอกรีคอร์เดอร์ (Bangkok Recorder) หรือ หนังสือจดหมายเหตุ เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทย ในปี พ.ศ.2387

#5 นายกรัฐมนตรีคนแรกสุดของประเทศไทย คือพระยามโนปกรณ์นิติธาดา เป็นนายกรัฐมนตรีในปี พ.ศ.2475 สมัยรัชการที่ 7

#6 โรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรแห่งแรก โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในปี ค.ศ.1871

#7 มหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2459

#8 เงินกระดาษใบแรกของไทย เรียกว่า “หมาย” โดยในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้มีการใช้เงินกระดาษเป็นครั้งแรก แต่ยังไม่ได้เรียกว่า “ธนบัตร” ใช้คำว่า “หมาย” เรียกแทน

#9 เรือกลไฟลำแรกของประเทศไทย ชื่อว่า เรือสยามอรสุมพล สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ ในปี พ.ศ. 2398

#10 โรงพยาบาลแห่งแรกของไทย โรงพยาบาลศิริราช หรือที่ชาวบ้านสมัยนั้นนิยมเรียกว่า โรงพยาบาลวังหลัง

โรงพยาบาลศิริราชในปัจจุบัน

#11 โรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของไทย โรงเรียนอนุบาลที่โรงเลี้ยงเด็ก ซึ่งพระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ พระอัครชายาใน รัชกาลที่ 5 เป็นผู้ให้กำเนิด

#12 ธนาคารเอกชนแห่งแรกของไทย แบงก์สยามกัมมาจล ปัจจุบัน คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ในปีพ.ศ. 2449

#13 โรงภาพยนตร์โรงแรกในกรุงเทพฯ ที่ฉายจอซีนีมาสโคป คือศาลาเฉลิมไทย หรือที่บางคนก็เรียกว่า โรงหนังเฉลิมไทย ในปีพ.ศ. 2492

#14 ภาพยนตร์เรื่องแรกที่ออกฉายให้ประชาชนชมครั้งแรกเรื่อง นางสาวสุวรรณ ในปี พ.ศ. 2466 ภาพยนตร์เรื่องแรกในเมืองไทยแต่สร้างโดยชาวต่างชาติ

#15 โรงแรมแห่งแรกของไทย โรงแรมโอเรียนเต็ล ตั้งขึ้น ประมาณปี พ.ศ. 2413

#16 โรงพิมพ์แห่งแรกของประเทศไทย โรงพิมพ์ของหมอบรัดเลย์ นายแพทย์ชาวอเมริกันที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในประเทศไทยสมัยรัชกาลที่ 3

#17 สถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม ในปี พ.ศ. 2498 ปัจจุบัน คือ ช่อง 9 อสมท

#18 นางสาวไทยคนแรกของประเทศไทย นางสาวกันยา เทียนสว่าง นางสาวสยามคนแรกของไทยในงานฉลองรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2477