นักสำรวจพบหลุมยุบลึก 192 เมตร โดยมี “ป่าดึกดําบรรพ์” อยู่ภายใน

นักสำรวจพบหลุมยุบขนาดยักษ์ในเขตกว่างซีของจีน

“ป่าดึกดําบรรพ์” ซ่อนอยู่ในหลุมยุบลึก 192 เมตร

ในปี 2022 นักสำรวจพบหลุมยุบขนาดยักษ์ลึกถึง 192 เมตร กว้าง 150 เมตร และยาว 306 เมตร พร้อมปริมาตรเกิน 5 ล้านลูกบาศก์เมตร ในเขตกว่างซีของจีน ซึ่งภายในหลุมยุบนี้เป็นโพรงขนาดใหญ่และมีสภาพแวดล้อมเป็น “ป่าดึกดำบรรพ์” นักสำรวจเชื่อว่าด้านในจะต้องมีพืชและสัตว์สายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่เคยถูกค้นพบอยู่แน่นอน

นักวิทยาศาตร์ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง กว่าจะการไต่ลงไปสำรวจภายในหลุมยุบได้สำเร็จ โดยที่ด้านล่างพบป่าดึกดำบรรพ์ มีต้นไม้เก่าแก่สูงกว่า 40 เมตร และเป็นสายพันธุ์ไม้ที่ไม่รู้จัก ขณะที่พืชชอบร่มเงาสามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่แห่งนี้ แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าต้นไม้เหล่านี้มีอายุกี่ปี

นอกจากนี้มีความเป็นไปได้ว่า ที่นี่น่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์สายพันธุ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใครพบมาก่อน ทั้งนี้นี่เป็นเพียงการสำรวจเบื้องต้นเท่านั้น เรายังคงต้องรอการศึกษาและการสำรวจเพิ่มเติมต่อไป

เครดิต insider.com