25 ทริกช่วยจำตอนเข้าห้องสอบของพวกเด็กแสบ ใครทำไม่เนียนมีหวังได้เรียนซ้ำชั้น!!

เชื่อว่าพวกเราทุกคนคงเคยผ่านวัยเรียนอันแสนโหดร้ายกันมาแล้วทุกคน การเรียนนั้นจะว่าง่ายมันก็ง่าย จะว่ายากมันก็ยาก คนที่บอกว่าง่ายคือคนที่ตั้งใจเรียนและทำข้อสอบได้ ส่วนคนที่บ่นว่ายากก็เพราะว่าไม่ตั้งใจเรียนนั่นเอง

 

หนทางสู่ชัยชนะของคนกลุ่มหลังนี้ก็คงไม่พ้นการโกงสอบด้วยวิธีการต่างๆ และนี่คือ 25 ทริกช่วยจำตอนเข้าห้องสอบของพวกเด็กแสบ ใครทำไม่เนียนมีหวังได้เรียนซ้ำชั้น!!

 

#1

 

#2

 

#3

 

#4

 

#5

 

#6

 

 

#7

 

#8

 

#9

 

#10

 

#11

 

#12

 

#13

 

#14

 

#15

 

#16

 

 

#17

 

#18

 

#19

 

#20

 

#21

 

#22

 

#23

 

#24

 

#25