ชายอินเดียผู้ไม่เคยลดแขนขวาลงกว่า 44 ปี เพียงเพราะทำตามความเชื่อที่มี

ชายชาวอินเดียผู้ไม่เคยลดแขนขวาลงกว่า 44 ปี โดยเหตุผลที่เขาทำเช่นนั้นเป็นเพราะแสดงความเคารพต่อ พระศิวะ หรือ พระอิศวร หนึ่งในเทพตรีมูรติ ผลของการที่เขาไม่ลดแขนขวาลงทำให้แขนขวาของเขานั้นมีกล้ามเนื้อเหลืออยู่น้อยมากจนคล้ายกับคนพิการเลยทีเดียว และนี่คือเรื่องแปลกๆ อีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ลองชมภาพกันดูครับ

 

#1

(ชายอินเดียผู้ไม่เคยลดแขนขวาลงกว่า 44 ปี เพียงเพราะทำตามความเชื่อที่มี)

 

#2

(ชายอินเดียผู้ไม่เคยลดแขนขวาลงกว่า 44 ปี เพียงเพราะทำตามความเชื่อที่มี)

 

#3

(ชายอินเดียผู้ไม่เคยลดแขนขวาลงกว่า 44 ปี เพียงเพราะทำตามความเชื่อที่มี)

 

#4

(ชายอินเดียผู้ไม่เคยลดแขนขวาลงกว่า 44 ปี เพียงเพราะทำตามความเชื่อที่มี)

 

#5

(ชายอินเดียผู้ไม่เคยลดแขนขวาลงกว่า 44 ปี เพียงเพราะทำตามความเชื่อที่มี)

 

#6

(ชายอินเดียผู้ไม่เคยลดแขนขวาลงกว่า 44 ปี เพียงเพราะทำตามความเชื่อที่มี)

 

#7

(ชายอินเดียผู้ไม่เคยลดแขนขวาลงกว่า 44 ปี เพียงเพราะทำตามความเชื่อที่มี)

 

#8

(ชายอินเดียผู้ไม่เคยลดแขนขวาลงกว่า 44 ปี เพียงเพราะทำตามความเชื่อที่มี)

 

#9

(ชายอินเดียผู้ไม่เคยลดแขนขวาลงกว่า 44 ปี เพียงเพราะทำตามความเชื่อที่มี)

 

#10

(ชายอินเดียผู้ไม่เคยลดแขนขวาลงกว่า 44 ปี เพียงเพราะทำตามความเชื่อที่มี)

 

และทั้งหมดก็เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลไม่ควรลอกเรียนแบบนะครับ