เปิดภาพปัจจุบันของโรงแรมอันดับ 1 ในญี่ปุ่น หลังถูกทิ้งร้างมานานแล้ว

เปิดภาพปัจจุบันของโรงแรม Hachijo Royal Hotel ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยโรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะภูเขาไฟห่างจากโตเกียว 287 กิโลเมตร และตอนนี้ได้กลายเป็นสถานที่ถูกปล่อยร้างเรียบร้อยแล้ว นับตั้งแต่ที่โรงแรมถูกปิดอย่างถาวรในปี 2006 เนื่องจากเสื่อมความนิยมลงทำให้การดำเนินกิจการไม่คุ้มทุนอีกต่อไป และนี่คือสภาพปัจจุบันของโรงแรมในตำนานแห่งนี้ จะเป็นยังไงไปดูกันเลย

 

#1

(เปิดภาพปัจจุบันของโรงแรมอันดับ 1 ในญี่ปุ่น ที่ถูกทิ้งร้างมานานแล้ว)

 

#2

(เปิดภาพปัจจุบันของโรงแรมอันดับ 1 ในญี่ปุ่น ที่ถูกทิ้งร้างมานานแล้ว)

 

#3

(เปิดภาพปัจจุบันของโรงแรมอันดับ 1 ในญี่ปุ่น ที่ถูกทิ้งร้างมานานแล้ว)

 

#4

(เปิดภาพปัจจุบันของโรงแรมอันดับ 1 ในญี่ปุ่น ที่ถูกทิ้งร้างมานานแล้ว)

 

#5

(เปิดภาพปัจจุบันของโรงแรมอันดับ 1 ในญี่ปุ่น ที่ถูกทิ้งร้างมานานแล้ว)

 

#6

(เปิดภาพปัจจุบันของโรงแรมอันดับ 1 ในญี่ปุ่น ที่ถูกทิ้งร้างมานานแล้ว)

 

#7

(เปิดภาพปัจจุบันของโรงแรมอันดับ 1 ในญี่ปุ่น ที่ถูกทิ้งร้างมานานแล้ว)

 

#8

(เปิดภาพปัจจุบันของโรงแรมอันดับ 1 ในญี่ปุ่น ที่ถูกทิ้งร้างมานานแล้ว)

 

#9

(เปิดภาพปัจจุบันของโรงแรมอันดับ 1 ในญี่ปุ่น ที่ถูกทิ้งร้างมานานแล้ว)

 

#10

(เปิดภาพปัจจุบันของโรงแรมอันดับ 1 ในญี่ปุ่น ที่ถูกทิ้งร้างมานานแล้ว)

 

#11

(เปิดภาพปัจจุบันของโรงแรมอันดับ 1 ในญี่ปุ่น ที่ถูกทิ้งร้างมานานแล้ว)

 

#12

(เปิดภาพปัจจุบันของโรงแรมอันดับ 1 ในญี่ปุ่น ที่ถูกทิ้งร้างมานานแล้ว)

 

#13

(เปิดภาพปัจจุบันของโรงแรมอันดับ 1 ในญี่ปุ่น ที่ถูกทิ้งร้างมานานแล้ว)

 

#14

(เปิดภาพปัจจุบันของโรงแรมอันดับ 1 ในญี่ปุ่น ที่ถูกทิ้งร้างมานานแล้ว)

 

#15

(เปิดภาพปัจจุบันของโรงแรมอันดับ 1 ในญี่ปุ่น ที่ถูกทิ้งร้างมานานแล้ว)

 

#16

(เปิดภาพปัจจุบันของโรงแรมอันดับ 1 ในญี่ปุ่น ที่ถูกทิ้งร้างมานานแล้ว)

 

#17

(เปิดภาพปัจจุบันของโรงแรมอันดับ 1 ในญี่ปุ่น ที่ถูกทิ้งร้างมานานแล้ว)

 

#18

(เปิดภาพปัจจุบันของโรงแรมอันดับ 1 ในญี่ปุ่น ที่ถูกทิ้งร้างมานานแล้ว)

 

#19

(เปิดภาพปัจจุบันของโรงแรมอันดับ 1 ในญี่ปุ่น ที่ถูกทิ้งร้างมานานแล้ว)

 

#20

(เปิดภาพปัจจุบันของโรงแรมอันดับ 1 ในญี่ปุ่น ที่ถูกทิ้งร้างมานานแล้ว)

 

#21

(เปิดภาพปัจจุบันของโรงแรมอันดับ 1 ในญี่ปุ่น ที่ถูกทิ้งร้างมานานแล้ว)

 

#22

(เปิดภาพปัจจุบันของโรงแรมอันดับ 1 ในญี่ปุ่น ที่ถูกทิ้งร้างมานานแล้ว)

 

#23

(เปิดภาพปัจจุบันของโรงแรมอันดับ 1 ในญี่ปุ่น ที่ถูกทิ้งร้างมานานแล้ว)

 

#24

(เปิดภาพปัจจุบันของโรงแรมอันดับ 1 ในญี่ปุ่น ที่ถูกทิ้งร้างมานานแล้ว)

 

#25

(เปิดภาพปัจจุบันของโรงแรมอันดับ 1 ในญี่ปุ่น ที่ถูกทิ้งร้างมานานแล้ว)

 

#26

(เปิดภาพปัจจุบันของโรงแรมอันดับ 1 ในญี่ปุ่น ที่ถูกทิ้งร้างมานานแล้ว)

 

เครดิต boredpanda.com