เปิดภาพโรงงานผลิตเครื่องบินที่มีเมืองปลอมๆ อยู่บนหลังคา เพื่อใช้ตบตากองทัพญี่ปุ่น

ช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2 เครื่องบินทิ้งระเบิด B-17 เป็นเครื่องบินต้นทุนต่ำและมีประสิทธิภาพสูงของกองทัพอากาศอเมริกา เครื่องบินรุ่นนี้ได้บริษัทโบอิ้งผลิตให้ แต่การผลิตนั้นก็ไม่ง่ายเนื่องจากกองทัพญี่ปุ่นเตรียมที่จะระเบิดโรงงานผลิตได้ทุกเมื่อ

ทำให้กองทัพสหรัฐฯ ต้องรักษาความปลอดภัยให้กับโรงงานโบอิ้งที่ผลิตเครื่องบินรุ่นนี้ โดยว่าจ้างนักออกแบบจากฮอลลี่วูด เพื่อสร้างเมืองปลอมนี้ขี้นมา และให้นักแสดงอาศัยอยุ่ในพื้นที่แห่งนี้เพื่อตบตาจากเครื่องบินตรวจการณ์ของทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และนี่คือภาพถ่ายภายในเมืองปลอมๆ แห่งนี้ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

 

#1

(เปิดภาพโรงงานผลิตเครื่องบินที่มีเมืองปลอมๆ อยู่บนหลังคา เพื่อใช้ตบตากองทัพญี่ปุ่น)

 

#2

(เปิดภาพโรงงานผลิตเครื่องบินที่มีเมืองปลอมๆ อยู่บนหลังคา เพื่อใช้ตบตากองทัพญี่ปุ่น)

 

#3

(เปิดภาพโรงงานผลิตเครื่องบินที่มีเมืองปลอมๆ อยู่บนหลังคา เพื่อใช้ตบตากองทัพญี่ปุ่น)

 

#4

(เปิดภาพโรงงานผลิตเครื่องบินที่มีเมืองปลอมๆ อยู่บนหลังคา เพื่อใช้ตบตากองทัพญี่ปุ่น)

 

#5

(เปิดภาพโรงงานผลิตเครื่องบินที่มีเมืองปลอมๆ อยู่บนหลังคา เพื่อใช้ตบตากองทัพญี่ปุ่น)

 

#6

(เปิดภาพโรงงานผลิตเครื่องบินที่มีเมืองปลอมๆ อยู่บนหลังคา เพื่อใช้ตบตากองทัพญี่ปุ่น)

 

#7

(เปิดภาพโรงงานผลิตเครื่องบินที่มีเมืองปลอมๆ อยู่บนหลังคา เพื่อใช้ตบตากองทัพญี่ปุ่น)

 

#8

(เปิดภาพโรงงานผลิตเครื่องบินที่มีเมืองปลอมๆ อยู่บนหลังคา เพื่อใช้ตบตากองทัพญี่ปุ่น)

 

#9

(เปิดภาพโรงงานผลิตเครื่องบินที่มีเมืองปลอมๆ อยู่บนหลังคา เพื่อใช้ตบตากองทัพญี่ปุ่น)

 

#10

(เปิดภาพโรงงานผลิตเครื่องบินที่มีเมืองปลอมๆ อยู่บนหลังคา เพื่อใช้ตบตากองทัพญี่ปุ่น)

 

#11

(เปิดภาพโรงงานผลิตเครื่องบินที่มีเมืองปลอมๆ อยู่บนหลังคา เพื่อใช้ตบตากองทัพญี่ปุ่น)

 

#12

(เปิดภาพโรงงานผลิตเครื่องบินที่มีเมืองปลอมๆ อยู่บนหลังคา เพื่อใช้ตบตากองทัพญี่ปุ่น)

 

#13

(เปิดภาพโรงงานผลิตเครื่องบินที่มีเมืองปลอมๆ อยู่บนหลังคา เพื่อใช้ตบตากองทัพญี่ปุ่น)

 

#14

(เปิดภาพโรงงานผลิตเครื่องบินที่มีเมืองปลอมๆ อยู่บนหลังคา เพื่อใช้ตบตากองทัพญี่ปุ่น)

 

#15

(เปิดภาพโรงงานผลิตเครื่องบินที่มีเมืองปลอมๆ อยู่บนหลังคา เพื่อใช้ตบตากองทัพญี่ปุ่น)

 

#16

(เปิดภาพโรงงานผลิตเครื่องบินที่มีเมืองปลอมๆ อยู่บนหลังคา เพื่อใช้ตบตากองทัพญี่ปุ่น)

 

#17

(เปิดภาพโรงงานผลิตเครื่องบินที่มีเมืองปลอมๆ อยู่บนหลังคา เพื่อใช้ตบตากองทัพญี่ปุ่น)

 

#18

(เปิดภาพโรงงานผลิตเครื่องบินที่มีเมืองปลอมๆ อยู่บนหลังคา เพื่อใช้ตบตากองทัพญี่ปุ่น)

 

เครดิต boredpanda.com