สะพานน้ำข้ามคลองแห่งเดียวบนโลกที่ประเทศเยอรมัน

วัตถุประสงค์ของการสร้างสะพานส่วนใหญ่ คือการใช้เป็นทางสัญจรของรถยนต์ และผู้คน เพื่อข้ามสิ่งกีดขวาง เช่น ถนน หรือแม่น้ำลำคลอง แต่ที่ประเทศเยอรมนี มีการสร้างสะพานที่ไม่เหมือนที่ใดในโลก เนื่องจากสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นคลอง ให้เรือสัญจรข้ามแม่น้ำที่อยู่ด้านล่าง

0x600

Magdeburg Water Bridge คือ หนึ่งในสุดยอดงานทางวิศวกรรม ที่ได้สร้างสะพานที่บรรจุคลองไว้บนสะพาน ทำให้บังเกิดสิ่งเหลือเชื่อเหนือธรรมชาติ คือ คลองที่ยกตัวขึ้น 6.25 เมตร ข้ามแม่น้ำด้านล่าง

1

ผู้คนจำนวนมากมาชมสะพานที่เรียกได้ว่าแปลกที่สุดในโลก

130524115409-14-bridges-horizontal-large-gallery

เป็นภาพที่ดูเหลือเชื่อจริงๆ

1289

สะพานคลองนี้ได้ริเริ่มตั้งแต่ปี 1938 จนเรื่อยมาจนในปี 1938 การก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อสงครามสงบลงเยอรมันถูกแบ่งออกเป็น เยอรมันตะวันออก และเยอรมันตะวันตก โครงการจึงหยุดอย่างไม่มีกำหนด จวบจนเยอรมันทั้งสองรวมเป็นหนึ่ง โครงการจึงเริ่มก่อสร้างอีกครั้ง ในปี 1997 ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2003

ภาพขณะเรือกำลังแล่นผ่านคลองด้านล่าง ด้วยสะพานน้ำ Magdeburg Water Bridge

3

มุมสูงอีกสักรูป

magdeburg-water-bridge-aqueduct-woe1

ลักษณะของสะพาน เรียกว่า สะพานคลอง (Canal bridge) คือสะพานที่สร้างเป็นรูปตัวยู ภายในบรรจุน้ำเสมือนเป็นคลอง เพื่อใช้ให้เรือสัญจรได้ สะพานคลองนี้ยกตัวข้ามแม่น้ำ Elbe River และเชื่อมต่อระหว่างคลอง Elbe-Havel และคลอง Midland คลองทั้งสองไหลมาไกล้กันบริเวณเมือง Magdeburg สะพานมีความยาว 918 เมตร (690 เมตรอยู่บนฝั่ง และอีก 228 เมตรอยู่ในแม่น้ำ Elbe) กว้าง 43 เมตร ส่วนที่เป็นพื้นน้ำกว้าง 32 เมตร น้ำในสะพานลึก 4.25 เมตร ในส่วนของท้องสะพานคลอง ยกตัวสูงจากแม่น้ำ Elbe อยู่ 6.25 เมตร

Water Bridge - 006

แล้วเหตุใดน้ำในคลองจึงยกตัวขึ้นเหนือแม่น้ำได้?

ตามกฎฟิสิกส์พื้นฐาน ระดับน้ำในตำแหน่งเดียวกันต้องสูงเท่ากัน หากไม่ถูกรบกวนด้วยพลังานอื่นใด หรือถูกกักในพื้นที่จำกัด โดยสาเหตุ ที่น้ำยกตัวขึ้นได้นั้นเกิดจาก โครงสร้างที่เรียกว่า Rothensee boat lift เป็นฝายที่สร้างขวางคลองไว้หลายตัว โดยระดับน้ำด้านเหนือ และด้านใต้จะมีระดับสูงแตกต่างกัน

รูปนี้มองจากฝั่งขึ้นไปยังด้านข้างสะพาน หากเห็นเช่นนี้คงไม่มีใครคาดคิดว่าด้านบนจะมีคลองอีกสายไหลผ่าน

Magdeburg_Water_Bridge_09

เมื่อเรือแล่นผ่านฝายด้านใต้เข้าระหว่างฝาย 2 ตัว ฝายด้านใต้จะปิด และเริ่มสูบน้ำเข้าระหว่างฝายทั้งสองตัว เพื่อยกระดับน้ำให้สูงเท่าน้ำด้านเหนือฝาย เมื่อน้ำยกระดับสูงจนเท่าระดับน้ำที่เหนือฝาย ฝายด้านเหนือจะเปิดออกให้เรือแล่นออกไป ด้วยวิธีการนี้ น้ำในสะพานคลอง Magdeburg จึงสามารถยกตัวขึ้นสูงข้ามแม่น้ำได้นั่นเอง

รูปฝาย Rothensee boat lift สำหรับยกระดับน้ำเพื่อให้เรือ สัญจรผ่านไปมาได้ระหว่างคลองมีระดับน้ำต่างกัน

5096605297_f16f7c1b13_b