22 แร่ธาตุที่สวยงามที่สุดในโลก จากแร่ธาตุทั้งหมดราว 4,900 ชนิด

แร่ธาตุหรืออัญมณีเกิดจากการทับถมกันของชั้นหินและแร่ธาตุต่างๆ หลากหลายชนิดมากมายและต้องอาศัยระยะเวลาที่ยาวนานมากเป็นล้านๆ ปี กว่าจะได้ออกมาสักเม็ด และนี่ก็คือ 22 แร่ธาตุที่สวยงามที่สุดในโลก จากแร่ธาตุทั้งหมดราว 4,900 ชนิด

#1 Crocoite

#2 Tourmaline,Lepidolite,Cleavelandite

#3 Crocoite

#4 Urarovite

#5 Bismuth

#6 Cobaltocalcite

#7 Fluorite,quartz,pyrite Combination

#8 Realgar On Calcite

#9 Azurite

#10 Titanium Quartz

#11 Rhodochrosite

#12 Chrysocolla In Malachite

#13 Scolecite

#14 Fluorite

#15 Opal Fossil

#16 Lightning Ridge Black Opal

#17 Burmese Tourmaline

#18 Rose Quartz Geode

#19 ผลึก Amethyst ใหญ่ที่สุดในโลก ผลึกแห่งอุรุกวัย

#20 Luz Opal With Galaxy Inside

#21 Ocean Inside An Opal

#22 Sunset Fire Opal

เครดิต boredpanda