20 ภาพวาดที่แสดงให้เห็นถึง “พัฒนาการ” ของฝีมือได้เป็นอย่างดี

ในช่วงที่กำลังฝึกวาดภาพ ภาพที่ได้ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นภาพที่ไม่ค่อยมีรายละเอียดหรือความสมจริงมากนัก แต่เมื่อพวกเขาพัฒนาฝีมือมากขึ้นแล้วกลับมาวาดภาพเดิมซ้ำอีกครั้งผลงานจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลย

 

#1

 

#2

 

#3

 

#4

 

#5

 

#6

 

#7

 

#8

 

#9

 

#10

 

#11

 

#12

 

#13

 

#14

 

#15

 

#16

 

#17

 

#18

 

#19

 

#20

 

เครดิต acidcow.com