โซเชียลแซวแรง ตัดต่อภาพล้อเลียนภารกิจ “พ่นน้ำบนตึกสูง” จนเกิดเป็นภาพมีมสุดฮา

หลังจากที่ทางรัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ด้วยวิธีการพ่นละอองน้ำจากตึกสูง เช่น ตึกใบหยก และตึกสูงต่างๆ ลงมาด้านล่าง จนชาวเน็ตเห็นแล้วทนไม่ไหวต้องตัดต่อแซวเสียหน่อย จนเกิดเป็นภาพมีมสุดฮาบนโลกโซเชียล ที่จะทำให้คุณหยุดขำไม่ได้ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

 

#1

(โซเชียลแซวแรง ตัดต่อภาพล้อเลียนภารกิจ “พ่นน้ำบนตึกสูง” จนเกิดเป็นภาพมีมสุดฮา)

 

#2

(โซเชียลแซวแรง ตัดต่อภาพล้อเลียนภารกิจ “พ่นน้ำบนตึกสูง” จนเกิดเป็นภาพมีมสุดฮา)

 

#3

(โซเชียลแซวแรง ตัดต่อภาพล้อเลียนภารกิจ “พ่นน้ำบนตึกสูง” จนเกิดเป็นภาพมีมสุดฮา)

 

#4

(โซเชียลแซวแรง ตัดต่อภาพล้อเลียนภารกิจ “พ่นน้ำบนตึกสูง” จนเกิดเป็นภาพมีมสุดฮา)

 

#5

(โซเชียลแซวแรง ตัดต่อภาพล้อเลียนภารกิจ “พ่นน้ำบนตึกสูง” จนเกิดเป็นภาพมีมสุดฮา)

 

#6

(โซเชียลแซวแรง ตัดต่อภาพล้อเลียนภารกิจ “พ่นน้ำบนตึกสูง” จนเกิดเป็นภาพมีมสุดฮา)

 

#7

(โซเชียลแซวแรง ตัดต่อภาพล้อเลียนภารกิจ “พ่นน้ำบนตึกสูง” จนเกิดเป็นภาพมีมสุดฮา)

 

#8

(โซเชียลแซวแรง ตัดต่อภาพล้อเลียนภารกิจ “พ่นน้ำบนตึกสูง” จนเกิดเป็นภาพมีมสุดฮา)

 

#9

(โซเชียลแซวแรง ตัดต่อภาพล้อเลียนภารกิจ “พ่นน้ำบนตึกสูง” จนเกิดเป็นภาพมีมสุดฮา)

 

#10

(โซเชียลแซวแรง ตัดต่อภาพล้อเลียนภารกิจ “พ่นน้ำบนตึกสูง” จนเกิดเป็นภาพมีมสุดฮา)

 

#11

(โซเชียลแซวแรง ตัดต่อภาพล้อเลียนภารกิจ “พ่นน้ำบนตึกสูง” จนเกิดเป็นภาพมีมสุดฮา)

 

#12

(โซเชียลแซวแรง ตัดต่อภาพล้อเลียนภารกิจ “พ่นน้ำบนตึกสูง” จนเกิดเป็นภาพมีมสุดฮา)