“จัณฑาล” ชีวิตที่ต่ำต้อยที่สุดในอินเดีย พวกเขาไร้ซึ่งที่ยืนในสังคม

การแบ่งแยกชนชั้นนั้นมักจะให้เห็นกันในทุกสังคม แต่ส่วนใหญ่จะไม่แสดงออกโดยตรงเพราะถูกสังคมประณาม รวมทั้งถูกต่อจากกลุ่มเรียกร้องสิทธิมนุษยชนโจมตีอีกด้วย

 

แต่สำหรับสังคมชาวอินเดียแล้วพวกเขายังคงแบ่งแยกชนชั้นวรรณะกันอย่างเปิดเผยโดยไม่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้ที่มีชนชั้นวรรณะที่สูงกว่าสามารถทำอะไรก็ได้ตามใจชอบกับผู้ที่มีชนชั้นต่ำกว่า โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น

 

จริงๆ หลายคนคงรู้มาแล้วบ้างว่าอินเดียมีระบบชนชั้นวรรณะมาอย่างยาวนานแล้ว และมันก็ถูกฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมของชาวอินเดียมาตั้งแต่อดีตจนจวบจนถึงปัจจุบัน…

 

ในปี 1955 ได้มีการออกกฎหมายห้ามใช้ระบบวรรณะ แต่เนื่องจากเป็นระบบที่เกิดจากความเชื่อโบราณ จึงยากต่อการเปลี่ยนแปลง บวกกับชาวอินเดียส่วนใหญ่ที่ยังคงศรัทธาในระบบนี้อยู่

 

เรื่องราวของการแบ่งชนชั้นวรรณะนี้เกิดจากความเชื่อตามหลักศาสนาฮินดูที่แบ่งตามส่วนต่างๆ ของพระพรหม อันประกอบไปด้วย พราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ และศูทร

 

แต่ถ้ามีการแต่งงานข้ามวรรณะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตาม เด็กผู้เป็นทายาทสืบสายเลือดคนนั้นก็จะได้รับสถานะเป็น “จัณฑาล” ไปในทันที ซึ่งถือเป็นชนชั้นที่ต่ำที่สุด โดยจะถูกคนวรรณะอื่นๆ รังเกียจและไม่กล้าเข้าใกล้

 

ดังนั้นคนที่อยู่ในกลุ่มจัณฑาลจึงแทบจะไม่มีที่ยืนในสังคม ไม่สิทธิเท่าเทียมกับคนอื่น เช่น ไม่สิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดิน แม้จะมีเงินซื้อก็ตาม

 

ยิ่งไปกว่านั้นต้องประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งสกปรก เช่น กวาดถนน ล้างท่อระบายน้ำ และเก็บขยะ

 

ระบบชนชั้นถูกนำมาใช้ในทุกแวดวงการของอินเดีย รวมทั้งสถานศึกษาด้วยโดยเฉพาะโรงเรียนรัฐ ที่ห้ามนักเรียนจัณฑาลกินอาหารที่เดียวกันนักเรียนวรรณะอื่นๆ ห้ามดื่มน้ำจากแหล่งเดียวกันกับวรรณะที่สูงกว่า และต้องนั่งเรียนแถวหลังสุดโดยไม่ได้รับความสนใจจากครู

 

นอกจากโรงเรียนแล้ว ที่อื่นๆ ก็เป็นเช่นเดียวกัน เช่น ร้านขายของบางร้านถึงกับไม่รับเงินจากวรรณะจัณฑาลโดยตรง เพราะความรังเกียจ บ้างก็รังเกียจถึงขนาดว่าให้จัณฑาลลบรอยเท้าตัวเองออกไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนก็ตาม

 

เมื่อคนวรรณะจัณฑาลมีอะไรที่ดีกว่าวรรณะอื่นๆ ก็จะถูกข่มเหงรังแก เช่น หากมีเสื้อผ้าตัวใหม่พวกเขาก็จะถูกรังควานบ้าง ถูกทำร้ายบ้าง เพื่อไม่ให้ทำอะไรเกินหน้าเกินตาวรรณะอื่น

 

อย่างไรก็ตาม คนในวรรณะจัณฑาลมักจะสนับสนุนให้บุตรหลานได้เรียนหนังสือ มีการศึกษาเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในอนาคต…

 

แต่ทุกอย่างกลับเป็นไปอย่างยากลำบาก เพราะพวกเขาถูกเลือกปฏิบัติ ถูกกดให้อยู่ในที่ต่ำ แม้จะสำเร็จการศึกษามาสูงแค่ไหน ก็ไม่สิทธิ์ประกอบอาชีพที่สูงส่งเกินวรรณะได้ พวกเขายังต้องทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความสกปรกอยู่ดี

 

และมันจะยังคงเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากวรรณะอื่นๆ ที่สำคัญคือ หากระบบวรรณะยังคงอยู่ จัณฑาลก็ยังต้องต้องถูกข่มเหงรังแก และถูกริดรอนสิทธิความเป็นมนุษย์ต่อไป