เปิดภาพการซ้อมรบทางน้ำของหน่วยซิลสหรัฐฯ

เราคงเคยได้ยินชื่อของหน่วยรบพิเศษอย่างหน่วยซิลกันมาบ้าง และพวกเราก็คงรู้ว่าหน่วยซิลนั้นคือหน่วยทหารที่มีความสามารถสูง แต่คนเราจะเกิดมาแล้วเก่งเลยไม่ได้ หากจะเก่งได้นั้นก็ต้องผ่านการฝึกอย่างหนัก สำหรับวันนี้เราจึงขอนำเสนอภาพการฝึกทางน้ำของหน่วยซิลสหรัฐฯ จะเป็นยังไงไปดูกันเลย

 

#1

(เปิดภาพการซ้อมรบทางน้ำของหน่วยซิลสหรัฐฯ)

 

#2

(เปิดภาพการซ้อมรบทางน้ำของหน่วยซิลสหรัฐฯ)

 

#3

(เปิดภาพการซ้อมรบทางน้ำของหน่วยซิลสหรัฐฯ)

 

#4

(เปิดภาพการซ้อมรบทางน้ำของหน่วยซิลสหรัฐฯ)

 

#5

(เปิดภาพการซ้อมรบทางน้ำของหน่วยซิลสหรัฐฯ)

 

#6

(เปิดภาพการซ้อมรบทางน้ำของหน่วยซิลสหรัฐฯ)

 

#7

(เปิดภาพการซ้อมรบทางน้ำของหน่วยซิลสหรัฐฯ)

 

#8

(เปิดภาพการซ้อมรบทางน้ำของหน่วยซิลสหรัฐฯ)

 

#9

(เปิดภาพการซ้อมรบทางน้ำของหน่วยซิลสหรัฐฯ)

 

#10

(เปิดภาพการซ้อมรบทางน้ำของหน่วยซิลสหรัฐฯ)

 

#11

(เปิดภาพการซ้อมรบทางน้ำของหน่วยซิลสหรัฐฯ)

 

#12

(เปิดภาพการซ้อมรบทางน้ำของหน่วยซิลสหรัฐฯ)

 

#13

(เปิดภาพการซ้อมรบทางน้ำของหน่วยซิลสหรัฐฯ)

 

#14

(เปิดภาพการซ้อมรบทางน้ำของหน่วยซิลสหรัฐฯ)

 

#15

(เปิดภาพการซ้อมรบทางน้ำของหน่วยซิลสหรัฐฯ)

 

#16

(เปิดภาพการซ้อมรบทางน้ำของหน่วยซิลสหรัฐฯ)

 

#17

(เปิดภาพการซ้อมรบทางน้ำของหน่วยซิลสหรัฐฯ)

 

#18

(เปิดภาพการซ้อมรบทางน้ำของหน่วยซิลสหรัฐฯ)

 

#19

(เปิดภาพการซ้อมรบทางน้ำของหน่วยซิลสหรัฐฯ)

 

#20

(เปิดภาพการซ้อมรบทางน้ำของหน่วยซิลสหรัฐฯ)

 

#21

(เปิดภาพการซ้อมรบทางน้ำของหน่วยซิลสหรัฐฯ)

 

#22

(เปิดภาพการซ้อมรบทางน้ำของหน่วยซิลสหรัฐฯ)

 

#23

(เปิดภาพการซ้อมรบทางน้ำของหน่วยซิลสหรัฐฯ)

 

#24

(เปิดภาพการซ้อมรบทางน้ำของหน่วยซิลสหรัฐฯ)

 

#25

(เปิดภาพการซ้อมรบทางน้ำของหน่วยซิลสหรัฐฯ)

 

#26

(เปิดภาพการซ้อมรบทางน้ำของหน่วยซิลสหรัฐฯ)

 

เครดิต thechive.com