เปิดภาพแร่ธาตุที่สวยงามที่สุดในโลก ที่คัดมาจากแร่ทั้งหมด 4,900 ชนิด

แร่ธาตุหรืออัญมณี เกิดจากการทับถมกันของชั้นหินและแร่ธาตุต่างๆ หลากหลายชนิดมากมายและต้องอาศัยระยะเวลาที่ยาวนานมาก เป็นล้านๆ ปี กว่าจะได้ออกมาสักเม็ด และนี่ก็คือ 25 แร่ธาตุ ที่สวยงามที่สุดในโลก!! จากแร่ธาตุทั้งหมดบนโลกที่ค้นพบแล้วราว 4,900 ชนิด

 

อันดับ 25 Crocoite

25

 

อันดับ 24 Rhodochrosite

24

 

อันดับ 23 Tourmaline,Lepidolite,Cleavelandite

23

 

อันดับ 22 Crocoite

22

 

อันดับ 21 Urarovite

21

 

อันดับ 20 Bismuth

20

 

อันดับ 19 Cobaltocalcite

19

 

อันดับ 18 Fluorite,quartz,pyrite Combination

18

 

อันดับ 17 Realgar On Calcite

17

 

อันดับ 16 Azurite

16

 

อันดับ 15 Titanium Quartz

15

 

อันดับ 14 Watermelon Tourmaline

14

 

อันดับ 13 Rhodochrosite

13

 

อันดับ 12 Chrysocolla In Malachite

12

 

อันดับ 11 Scolecite

11

 

อันดับ 10 Fluorite

10

 

อันดับ 9 Opal Fossil

9

 

อันดับ 8 Lightning Ridge Black Opal

8

 

อันดับ 7 Burmese Tourmaline

7

 

อันดับ 6 Rose Quartz Geode

6

 

อันดับ 5 ผลึก Amethyst ใหญ่ที่สุดในโลก “ผลึกแห่งอุรุกวัย”

5

 

อันดับ 4 Bismuth

4

 

อันดับ 3 Luz Opal With Galaxy Inside

3

 

อันดับ 2 Ocean Inside An Opal

2

 

อันดับ 1 Sunset Fire Opal

1

 

เครดิต boredpanda