ศิลปินลงทุน “เสพยา 20 ชนิด” เพื่อวาดภาพผลกระทบทั้ง 20 แบบออกมาเป็นงานศิลปะ

ศิลปินคนหนึ่งที่ชื่อว่า Brian Pollett หรือที่รู้จักกันในชื่อ Pixel-Pusha ต้องการที่จะลองทดสอบว่ายาเสพติดแต่ละชนิดให้ผลกระทบต่อเราอย่างไรบ้าง

เขาต้องการให้ผลงานชุดนี้เป็นเหมือนการศึกษาว่าสิ่งที่คนเสพยาคิดเป็นยังไง เป็นการเปลี่ยนภาพหลอนต่างๆ ให้กลายเป็นงานศิลปะ การทดลองของเขานั้นบ้ามากๆ เขาเสพยาแต่ละชนิด 20 วันติดต่อกัน และก็วาดภาพความรู้สึกหลังเสพยาเหล่านี้ออกมา และนี่คือผลงานของเขาไปชมกันเลย

 

#วันที่ 1 – Butylone

 

#วันที่ 2 – G.H.B.

 

#วันที่ 3 – โคเดอีน

 

#วันที่ 4 – T.H.C.

 

#วันที่ 5 – เหล้า

 

#วันที่ 6 – ไนตรัสออกไซด์

 

#วันที่ 7 – โคเคน

 

#วันที่ 8 – ซิโลไซบิน

 

#วันที่ 9 – 4-HO-MIPT

 

#วันที่ 10 – ป๊อบเปอร์

 

#วันที่ 11 – DMT

 

#วันที่ 12 – อีเธอร์

 

#วันที่ 13 – 25I

 

#วันที่ 14 – MXE

 

#วันที่ 15 – MDMA

 

#วันที่ 16 – ยาบ้า

 

#วันที่ 17 – เมสคาลีน

 

#วันที่ 18 – ยาเค

 

#วันที่ 19 – LSD

 

#วันที่ 20 – ยาเลิฟ