25 ภาพสะท้อนความจริงของสังคมระหว่าง ไทย VS ญี่ปุ่น มันจริงไหม

เฟซบุ๊ก “Onan Hiroshi” ซึ่งเป็นเพจของคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ได้มีการสร้างภาพล้อเลียนเปรียบเทียบระหว่างไทยและญี่ปุ่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมของแต่ละประเทศ มาดูกันว่าเขากับเรามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด และลองย้อนถามตัวเองดูว่า “มันจริงไหม?”

 

#1

1

 

#2

2

 

#3

3

 

#4

4

 

#5

5

 

#6

6

 

#7

7

 

#8

8

 

#9

9

 

#10

10

 

#11

11

 

#12

12

 

#13

13

 

#14

14

 

#15

15

 

#16

16

 

#17

17

 

#18

18

 

#19

19

 

#20

20

 

#21

21

 

#22

22

 

#23

23

 

#24

24

 

#25

25

 

เครดิตข้อมูล onan.hiroshi