ฝรั่งมีงง! นี่คือ 27 ความเป็นไทย ที่เห็นแล้วก็คงต้องบอกว่ามันคือเรื่องจริง

ทุกสังคมล้วนมีคนดีและคนไม่ดี มีคนมีน้ำใจและมีคนเห็นแก่ตัว มีคนเคารพกฎและคนที่ไม่เคารพกฎ ในสังคมไทยเองก็เช่นกัน เราจึงจำเป็นต้องมีการกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันเพื่อให้เป็นสังคมไทยที่น่าอยู่

โดยบริษัทแปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สถานีวิทยุ จส.100) ร่วมมือกับเครือข่ายอนาคตไทย ขอเป็นส่วนช่วยในการสรรค์สร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ กับ โครงการ “ไทย New Gen” และนี่คือ 27 ความเป็น “ไทย” ที่เห็นแล้วก็คงต้องว่ามันคือ “เรื่องจริง”

 

#1

1

 

#2

2

 

#3

3

 

#4

4

 

#5

5

 

#6

6

 

#7

7

 

#8

8

 

#9

9

 

#10

10

 

#11

11

 

#12

12

 

#13

13

 

#14

14

 

#15

15

 

#16

16

 

#17

17

 

#18

18

 

#19

19

 

#20

20

 

#21

21

 

#22

22

 

#23

23

 

#24

24

 

#25

25

 

#26

26

 

#27

27

 

เครดิตข้อมูล js100.com