10 ความแตกต่างของ “ผู้ที่ประสบความสำเร็จ” กับ “ผู้ไม่ประสบความสำเร็จ”

ความสำเร็จบางครั้งกว่าจะได้มาต้องแลกด้วยความพยายาม ความทุ่มเท และความอดทนมากมายขนาดไหน หลายคนอาจสงสัยว่า คนที่ประสบความสำเร็จ กับคนที่ล้มเหลวในชีวิต มีความต่างกันอย่างไร

 

วันนี้เราจะพาไปชมภาพวาดแสดงความแตกต่างระหว่าง “ผู้ประสบความสำเร็จ” กับ “ผู้ไม่ประสบความสำเร็จ” จากเว็บไซต์ Bright Side จะจริงขนาดไหน ไปชมกันเลย

 

#1

คนที่ไม่ประสบความสำเร็จจะเก็บความแค้นไว้

ส่วนคนที่ประสบความสำเร็จมักรู้จักคำว่าให้อภัย

 

#2

คนที่ไม่ประสบความสำเร็จจะหวังให้ทุกคนล้มเหลว

ส่วนคนที่ประสบความสำเร็จจะหวังให้ทุกคนประสบความสำเร็จไปด้วยกัน

 

#3

คนที่ไม่ประสบความสำเร็จไม่ชอบตั้งเป้าหมาย

ส่วนคนที่ประสบความสำเร็จจะตั้งเป้าหมายไว้เสมอ

 

#4

คนที่ไม่ประสบความสำเร็จจะทำให้คนรอบข้างอึดอัด

ส่วนคนที่ประสบความสำเร็จจะทำให้คนรอบข้างมีความสุขไปด้วยกัน

 

#5

คนที่ไม่ประสบความสำเร็จจะเก็บงำความรู้เอาไว้

ส่วนคนที่ประสบความสำเร็จจะพยายามเผยแพร่ความรู้ของตนเอง

 

#6

คนที่ไม่ประสบความสำเร็จชอบดูทีวี

ส่วนคนที่ประสบความสำเร็จชอบอ่านหนังสือ

 

#7

คนที่ไม่ประสบความสำเร็จชอบยึดติดกับอดีต

ส่วนคนที่ประสบความสำเร็จจะใช้ชีวิตในปัจจุบัน

 

#8

คนที่ไม่ประสบความสำเร็จมักไม่รู้ว่าตนเองต้องการอะไร

ส่วนคนที่ประสบความสำเร็จจะรู้เสมอว่าตนเองต้องการอะไร

 

#9

คนที่ไม่ประสบความสำเร็จคิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างแล้ว

ส่วนคนที่ประสบความสำเร็จจะพยายามหาความรู้ใหม่ๆ เสมอ

 

#10

คนที่ไม่ประสบความสำเร็จมักจะโทษคนอื่นเวลาตัวเองทำผิด

ส่วนคนที่ประสบความสำเร็จจะรับผิดชอบทุกสิ่งที่ตัวเองกระทำ