30 ภาพถ่ายทางอวกาศ ที่สวยที่สุดแห่งปี 2016

ภาพถ่ายทางอวกาศต่อไปนี้ เราได้นำภาพบางส่วนมาจากภาพที่ส่งเข้าประกวดในกิจกรรม The Insight Astronomy Photographer of the Year 2016 โดยมีคอนเซปท์กำหนดว่า ภาพที่ต้องส่งเข้าประกวดนั้นต้องเป็นภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ อาทิ โลก ท้องฟ้า ดวงจันทร์ กาแล็กซี่ เป็นต้น

 

1

1

 

2

2

 

3

3

 

4

4

 

5

5

 

6

8

 

7

9

 

8

11

 

9

12

 

10

13

 

11

14

 

12

15

 

13

16

 

14

17

 

15

19

 

16

22

 

17

23

 

18

24

 

19

25

 

20

26

 

21

27

 

22

28

 

23

29

 

24

30

 

25

31

 

26

32

 

27

33

 

28

34

 

29

36

 

30

37

 

 

เครดิตข้อมูล lifestyle.campus-star.com