ทดสอบ ลองค้นหาตัวอักษรที่แตกต่างกันในภาพให้เวลา 10 วินาที

มาทดสอบกันเล่นๆ ดีกว่าว่าคุณแยกแยะความแตกต่างได้ดีแค่ไหน? โดยในแต่ละภาพต่อไปนี้มีตัวอักษรที่แตกต่างกันซ่อนอยู่ หากคุณมีทักษะเพียงพอคุณจะสามารถค้นหาได้ในเวลาไม่ถึง 10 วินาที คุณพร้อมที่จะทดสอบความสามารถของคุณหรือยัง? ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

#1 ตัวอักษรที่แตกต่างอยู่ตรงไหน

เฉลย

#2 ตัวอักษรที่แตกต่างอยู่ตรงไหน

เฉลย

#3 ตัวอักษรที่แตกต่างอยู่ตรงไหน

เฉลย

#4 ตัวอักษรที่แตกต่างอยู่ตรงไหน

เฉลย

#5 ตัวอักษรที่แตกต่างอยู่ตรงไหน

เฉลย

#6 ตัวอักษรที่แตกต่างอยู่ตรงไหน

เฉลย

#7 ตัวอักษรที่แตกต่างอยู่ตรงไหน

เฉลย

#8 ตัวอักษรที่แตกต่างอยู่ตรงไหน

เฉลย

#9 ตัวอักษรที่แตกต่างอยู่ตรงไหน

เฉลย

#10 ตัวอักษรที่แตกต่างอยู่ตรงไหน

เฉลย

#11 ตัวอักษรที่แตกต่างอยู่ตรงไหน

เฉลย

#12 ตัวอักษรที่แตกต่างอยู่ตรงไหน

เฉลย

#13 ตัวอักษรที่แตกต่างอยู่ตรงไหน

เฉลย

#14 ตัวอักษรที่แตกต่างอยู่ตรงไหน

เฉลย

#15 ตัวอักษรที่แตกต่างอยู่ตรงไหน

เฉลย

เครดิต brightside.me